2. Datblygu ac Adolygu

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 2 PDF

 • 2.1 Cyflwyniad i Ddatblygu ac Adolygu
 • 2.2 Cymeradwyo Modiwlau
 • 2.3 Crynodeb o'r Drefn Cymeradwyo Cynlluniau
 • 2.4 Y Llwybr Cymeradwyaeth y Weithrediaeth
 • 2.5 Y Llwybr Cymeradwyo Di-Weithrediaeth
 • 2.6 Mân newid neu ad-drefnu
 • 2.7 Gohirio a Dileu Cynllun Astudio a Newid Teitl Cynllun
 • 2.8 Monitro Blynyddol y Cynlluniau a Ddysgir trwy Gwrs
 • 2.9 Adolygiad Adrannol Cyfnodol, yn cynnwys ail-ddilysu cyfnodol o'r ddarpariaeth
 • 2.10 Achrediad gan Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSR)
 • 2.11 Archwiliad Ansawdd Adrannol Holiadur
 • 2.12 Panel Cymeradwyo Cynlluniau: dyddiadau a dyddiadau cau ar gyfer papurau
 • 2.13 Arweiniad ar gyfrifo canrannau cyfrwng Cymraeg
 • 2.14 Furflenni Templed