Ardystio

Ar hyn o bryd, ni fedrwn ddarparu copïau caled o'r canlynol:

  • Tystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth
  • Copïau Newydd o Dystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth
  • Llythyrau yn cadarhau Statws Myfyriwr
  • Llythyrau yn cadarhau Graddau Prifysgol Aberystwyth
  • Trawsgrifiad Academaidd

Byddwn yn gallu dosbarthu copiau digidol o Lythyrau a Trawsgrifiadau yn ystod y cyfnod yma.

Gan bod ein staff yn gweithio o adref ac nifer y ceisiaday rydym yn derbyn ar gyn o bryd, bydd oedi sylweddol wrth i ni gwblhau ceisiadau am ddogfennaeth. Mae'n bosib bydd ceisiadau dogfennaeth yn cymryd hyd at wythnos i gwblhau.

Mae'r Uned Ardystio yn gallu eich helpu hefo:

Os oes angen cyngor arnoch dylech gysylltu â ni drwy e-bost ar aocstaff@aber.ac.uk neu gallwch alw yn y Cofrestrfa Academaidd, ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.  Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
A'r gau Dydd Sadwrn a dydd Sul.

Manylion cyswllt:

Cofrestrfa Academaidd
Ystafell F11, Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FB

01970 622016 / 01970 622354

aocstaff@aber.ac.uk