Ysgoloriaethau Adrannol

Ysgoloriaethau Adrannol; myfyriwr wrth ymyl planhigion

Hyd at £500 y blwyddyn.

Mae ein Hadrannau MathemategFfisegChyfrifiadureg yn cynnig Ysgoloriaethau Adrannol i ymgeiswyr anrhydedd sengl (£500 y flwyddyn) neu anrhydedd gyfun (£250 y flwyddyn).

Sut mae gwneud cais?

Nid oes angen gwneud cais - bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn awtomatig.  I fod yn gymwys, mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill Ysgoloriaeth Mynediad y Brifysgol yn y pwnc perthnasol neu:

  • Ar gyfer Mathemateg: gradd A* yn eu harholiadau Mathemateg Safon Uwch
  • Ar gyfer Ffiseg: o leiaf ddwy radd A yn eu harholiadau Safon Uwch, un mewn Ffiseg
  • Ar gyfer Cyfrifiadureg: graddau Safon Uwch rhagorol (A*)

Mae nifer y dyfarniadau sydd ar gael yn amrywio.

Gwerth y wobr yw £500 y flwyddyn ar gyfer ymgeiswyr am gyrsiau anrhydedd sengl a chyrsiau prif/is-bwnc (y prif bwnc mewn mathemateg), a £250 y flwyddyn i ymgeiswyr am gyrsiau anrhydedd cyfun.  Ar gyfer ymgeiswyr cydanrhydedd, mae'n bosibl derbyn gwobr gan y ddwy Adran.

Caiff myfyrwyr gadw’r wobr os ydynt yn cael cyfartaledd o 70% neu  uwch y modiwlau perthnasol bob blwyddyn.

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc bob blwyddyn – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth.