Ysgoloriaeth Emily Price

Ysgoloriaeth Emily Price; Adeilad y Gwyddorau Ffisegol

Sefydlwyd hon gan deulu a chyfeillion un o’n cyn-fyfyrwyr, Emily Price.

I helpu ymgeiswyr benywaidd i ddilyn cyrsiau Mathemateg neu Ffiseg yn Aberystwyth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos addewid academaidd ac angerdd dros ddenu mwy o fenywod i faes mathemateg a/neu ffiseg.

Sut mae gwneud cais?

Llenwch y Ffurflen Gais a’i dychwelyd erbyn 31 Ionawr yn y flwyddyn y byddwch yn dechrau yn y Brifysgol.

Telerau ac Amodau

Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad yn syth i’ch cyfrif banc yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs (mis Rhagfyr a mis Mawrth).