Ysgoloriaethau Cerdd

Ysgoloriaethau Cerdd; Myfyriwr yn dal offeryn cerdd

£650 ar gael i ymgeiswyr o'r DU a rhyngwladol

Ffurflen Gais

(30 Mehefin 2021 yw'r dyddiad cau)

Mae deiliaid Ysgoloriaethau Cerdd wedi elwa o allu manteisio ar amrywiaeth y darpariaethau a gynigir gan y Brifysgol; ac, ar ôl i'r cyfyngiadau cyfredol gael eu llacio, edrychwn ymlaen at allu cynnig cyfleoedd tebyg unwaith eto. Ond, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cymryd y cyfle hefyd i gynnal trafodaethau ledled y gymuned ynglŷn â dyfodol cerdd yn Aberystwyth, a byddwn yn ail-lansio'r ddarpariaeth cyn gynted ag y bydd amgylchiadau'n caniatáu hynny; bydd hyn yn cynnwys defnyddio ystafelloedd ymarfer, ein perthynas barhaus â cherddorfa symffoni'r Philomusica yn ogystal â chorau, amrywiol grwpiau cerdd a mentrau cerdd newydd. Caiff y ddarpariaeth ei harwain gan Gyfarwyddwr/Trefnydd Cerdd sydd newydd ei benodi, a fydd yn adolygu ac arwain ail-lansiad y ddarpariaeth.

Yn y cyfamser, rydym yn arbennig o falch i gynnig 4 Ysgoloriaeth Cerdd i fyfyrwyr newydd a fydd yn dechrau ym mis Medi 2021. Byddwn yn dewis yr enillwyr ar sail ffurflen gais, clyweliad a chyfweliad ac rydym yn croesawu ymgeiswyr am yr Ysgoloriaethau Cerdd o bob maes pwnc yn y Brifysgol. 

 

  1. Bydd yr ysgoloriaethau cerdd yn cael eu dyfarnu ar sail rhagoriaeth gerddorol a ddangosir trwy gyfrwng clyweliad; bydd y gwobrau'n cael eu rhoi i offerynwyr a chantorion a gofynnir iddynt berfformio darn sy'n para hyd at 5 munud dros Zoom neu Skype.
  2. Mae deiliaid yr ysgoloriaethau'n aelodau gwerthfawr o gymuned gerddorol Aberystwyth ac yn ogystal â'r clyweliad, byddwn yn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad byr. Bydd pwyslais y cyfweliad ar y cyfraniad y gallech ei wneud, nid yn unig fel cerddor, ond fel aelod o'r gymuned gerdd. Fe anfonwn rai cwestiynau atoch ymlaen llaw er mwyn ichi gael paratoi, ond byddwn yn trafod unrhyw brofiad sydd gennych o gyfrannu at drefnu digwyddiadau cerddorol efallai neu weithio gydag ensembles er enghraifft; byddwn hefyd yn gofyn am syniadau ynglŷn â dulliau y gellid eu defnyddio i estyn cyrhaeddiad cerddoriaeth ar gyfer y rhai sy'n cyfansoddi, yn perfformio ac yn gwrando.