Dysgu Gydol Oes

Myfyrwyr yn dysgu.

Dysgu ychwanegol

Yn rhan sefydledig o gymuned Aberystwyth, mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau byr / modiwlau sydd ar gael am ddim i'n holl fyfyrwyr, ac y gallwch eu hastudio ochr yn ochr â'ch cwrs.

Mae ein canolfan Dysgu Gydol Oes yn cynnal dosbarthiadau yn ystod y dydd a gyda’r nos ym maes celf a dylunio, y dyniaethau, ieithoedd, ecoleg a chadwraeth, ffotograffiaeth a seicoleg. Gallwch ddysgu sut i ddarlunio, gwnïo, astudio eich coeden deulu, a dysgu am ecoleg, bywyd gwyllt a’r amgylchedd, a mwy. Gallwch hefyd ddysgu Tsieineeg, Siapaneeg, Rwsieg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg a Chymraeg.

Yn Aberystwyth gallwch fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn i wella eich sgiliau a datblygu diddordebau newydd a fydd yn eich gwneud yn fwy atyniadol i gyflogwyr wedi ichi orffen eich gradd, gan olygu y byddwch gam ar y blaen i’r rhai sy’n cystadlu yn eich erbyn.

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael chwiliwch am ‘dysgu gydol oes Aberystwyth’ ar-lein.