Cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored

Byddwn yn cynnal Diwrnod Agored i israddedigion ddydd Mercher, 6 Gorffennaf. Dewch draw i gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr a dysgu mwy am ein cyrsiau. Bydd modd mynd ar daith o amgylch y campws, ymweld â'n dewisiadau llety, cael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth a sut beth yw bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth.

Byddwn hefyd yn cynnal Diwrnodau Agored ar Ddydd Sadwrn, 8 Hydref 2022 a Dydd Sadwrn, 12 Tachwedd 2022. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnodau Agored hyn neu unrhyw ddigwyddiadau eraill sydd ar y gweill ar y campws neu ar-lein, cwblhewch ein ffurflen Cofrestru dy Ddiddordeb a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi drwy e-bost.

Dy Ddiwrnod Agored

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Rhaid cwblhau’r meysydd isod sydd â seren.

Awgrym: Mae dy rif UCAS yn rhif 10 digid e.e. 1234567891
Noda dy rif ffon symudol yma os hoffet dderbyn neges(euon) testun atgoffa.

Trwy gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y Diwrnod Agored, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrycha yma i weld gwybodaeth ynglŷn â sut byddem yn defnyddio dy ddata.