Teithiau Campws

 

Newyddion Diweddaraf

Ar hyn o bryd, rydym ond yn cynnig Teithiau Campws ar sail ad-hoc ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu dechrau yn 2021. Cysylltwch â ni drwy e-bostio teithiaucampws@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621735 i drefnu dyddiad ac amser addas ar gyfer ymweliad posibl.

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am 2022, gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer ein Diwrnodau Agored a gyhoeddir yn fuan.

Beth allwch chi ddisgwyl?

Bydd y daith o gwmpas y campws yn daith gerdded a bydd tua awr o hyd. Byddwn yn gallu dangos lleoliad adrannau academaidd*, rhai cyfleusterau ar y campws, a detholiad o opsiynau llety i chi.  Dyma gyfle gwych i gael blas o leoliad y Brifysgol a'r ardal gyfagos.

*Ar hyn o bryd, ni fydd y daith yn cynnwys mynd â chi i adrannau academaidd a chwrdd ag aelodau academaidd

Disgwylir i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb tra dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu gorchudd wyneb i chi, ond efallai y byddwch hefyd yn dod â'ch un personol os dymunwch.

Cefnogi Eich Ymweliad

Yn dilyn eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau, byddwn yn anfon atoch ar ôl eich ymweliad.

Sylwer os gwelwch yn dda, mai dim ond i ymgeiswyr y mae ad-daliadau'n berthnasol (deiliaid cynnig ar gyfer mynediad 2021 neu 2022).

Cyfle i aros yn Aberystwyth!

Mae llety ar gael i fyfyrwyr sydd dros 18 oed a myfyrwyr dan 18 oed sydd yng nghwmni oedolyn cyfrifol rhwng y 5ed o Orffennaf a'r 11eg o Fedi 2021. Am rhagor o fanylion, cliciwch yma.

Cwestiynau Pellach

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Beth i wneud yn y cyfamser?

Taith Campws Rhithwir

Os na allwch fynychu un o’r Teithiau Campws, edrychwch ar ein Taith Campws Rhithwir.

 

 

Os oes angen i ti ganslo, gwna hynny erbyn 5pm y diwrnod cyn y disgwylir i ti ymweld fan bellaf. Os oes gen ti unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar teithiaucampws@aber.ac.uk neu 01970 621735.