Cymharu Llety

Defnyddiwch ein tablau isod i gymharu gwahanol nodweddion y preswylfeydd.

Mae'r opsiynau llety rhestredig isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023, ond gallant newid ar gyfer blynyddoedd academaidd y dyfodol.

 

Blwyddyn Academaidd 2022/2023

Israddedig neu Uwchraddedig

  Cwrt Mawr  Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan Rosser Rosser G Trefloyne
  Band Pris 1 Band Pris 2 En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)        
Myfyrwyr Israddedig tic tic tic tic tic tic tic   tic
Myfyrwyr Uwchraddedig   tic tic tic tic tic   tic  

 

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Band Pris 1 Band Pris 2 En-suite Stiwdio
En-Suite     cawod cawod cawod   cawod cawod  
Cyfrwng Cymraeg     cymraeg   cymraeg        
Arlwyo         bwyty        
Hunan-arlwyo tic tic tic tic   tic tic tic tic
Cegin breifat       tic          
Llety wedi'i addasu     tic tic tic tic      

Cyfanswm nifer o welyau

166  318 898  102  198 977  336  60  82
Myfyrwyr yn ôl fflat/tŷ 6-10 6-10 6 neu 8 1 Neuadd Agored 5 neu 6 8 10 7
Math o ystafell Sengl Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) Sengl (3')/Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 2 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1
Peiriant golchi llestri     tic            
Ardal cyfforddus i eistedd tic   tic     Ar gael mewn rhai tai tic tic tic
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)     tic         tic  
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr) wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi
Yswiriant Cynnwys Personol tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Mannau cymdeithasu tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau tic tic tic tic   tic tic tic tic
Hyd y Drwydded (wythnos) 39 39 40 40  33* 39 39 50 39
Cost Wythnosol  2022/2023 £95.41  £85.40 £142.50 £149.88 £170.78 £107.30 £119.79 £130.04 £95.41
Cost Flynyddol 2022/2023  £3,840 £3,437 £5,999 £6,595 £1,977** £4,247 £4,821 £6,843 £3,840

**Yn cynnwys sum o £1,702.80 fel lwfans prydau wedi’l dalu ymlaen llaw

 

Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):Cwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

Band Pris 1 Band Pris 2 En-Suite Stiwdio
Golchdai ar y safle golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy
Parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio
Trwydded Deledu unigol tic tic tic tic tic tic tic tic tic
Cynllun Prydau Lletygarwch tic tic tic tic bwyty tic tic tic tic

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

Israddedig neu Uwchraddedig

  Cwrt Mawr  Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan Rosser Rosser G Trefloyne
    En-Suite Stiwdio (Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg)        
Myfyrwyr Israddedig tic tic tic tic tic tic   tic
Myfyrwyr Uwchraddedig tic tic tic tic tic   tic  

 

Wedi’i Gynnwys mewn Ffioedd LletyCwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

  En-suite Stiwdio
En-Suite   cawod cawod cawod   cawod cawod  
Cyfrwng Cymraeg   cymraeg   cymraeg        
Arlwyo       bwyty        
Hunan-arlwyo tic tic tic   tic tic tic tic
Cegin breifat     tic          
Llety wedi'i addasu   tic tic tic tic      

Cyfanswm nifer o welyau

318 898  102  198 977  336  60  82
Myfyrwyr yn ôl fflat/tŷ 6-10 6 neu 8 1 Neuadd Agored 5 neu 6 8 10 7
Math o ystafell Sengl Sengl Fflat Stiwdio Sengl Sengl Sengl Sengl Sengl
Maint y gwely Sengl (3') Dwbl (4'6) Dwbl (4'6) Sengl (3')/Dwbl Fach (4') Sengl (3') Sengl (3') Dwbl Fach (4') Sengl (3')
Sliff/drôr oergell i bob person 1 1 Oergell cyfan 1 peiriant bob fflat 1 1 1 1
Nifer o ffyrnau yn bob cegin 1 2 1 1 popty pen bwrdd/gril 1 2 2 1
Peiriant golchi llestri   tic            
Ardal cyfforddus i eistedd   tic     Ar gael mewn rhai tai tic tic tic
Teledu yn y gegin (trwydded a ddarperir)   tic         tic  
Cyswllt â'r We (a chyswllt diwifr) wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi wifi
Yswiriant Cynnwys Personol tic tic tic tic tic tic tic tic
Aelodaeth Blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon tic tic tic tic tic tic tic tic
Mannau cymdeithasu tic tic tic tic tic tic tic tic
Pellter o Gampws Penglais (Milltir) 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3
Storfa feiciau fewnol ddiogel a chyfleusterau golchi beiciau tic tic tic   tic tic tic tic
Hyd y Drwydded (wythnos) 39 40 40  33* 39 39 50 39
Cost Wythnosol  2023/2024  £110.31 £167.93 £184.63 £197.41 £121.99 £138.45 £153.27 £110.31
Cost Flynyddol 2023/2024  £4,302 £6,717 £7,385 £6,515** £4,758 £5,400 £7,664 £4,302

**Yn cynnwys sum o £1,702.80 fel lwfans prydau wedi’l dalu ymlaen llaw

Yn newydd ar gyfer 2023/2024 - gellir gadael yr holl eiddo nawr yn eich llety ym Mhantycelyn trwy gydol y Nadolig a'r Pasg!

Opsiynau Ychwanegol (mae taliadau'n berthnasol):Cwrt Mawr Fferm Penglais Pantycelyn

 

Pentre Jane Morgan

Rosser

Rosser G

Trefloyne

  En-Suite Stiwdio
Golchdai ar y safle golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy golchdy
Parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio parcio
Trwydded Deledu unigol tic tic tic tic tic tic tic tic
Cynllun Prydau Lletygarwch tic tic tic bwyty tic tic tic tic