Gwasanaethau'r We

Mae adran Gwasanaethau'r We Tîm Rhaglenni a Datblygu TG Brifysgol yn cydweithio gyda staff ar draws y brifysgol i alluogi darparu gwybodaeth a gwasanaethau ar y we. 

Cyngor a Chymorth

Rydym ni’n cynnig cyngor a chymorth gyda:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am unrhyw agwedd o’r Gwasanaethau Gwe neu os hoffech gael cymorth, cysylltwch.