Gwasanaethau'r We

Mae Tîm Gwe’r Brifysgol yn cydweithio gyda staff ar draws y brifysgol i alluogi darparu gwybodaeth a gwasanaethau ar y we. Rydym ni’n cydweithio’n agos gyda’r Tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint i gynorthwyo gyda chyfleu negeseuon marchnata pwysig i ddarpar fyfyrwyr.

Cefnogaeth

Coronavirus: Cefnogaeth Ar-lein

Mae Tîm Gwe’r Brifysgol yn cynnig cymorth gyda’r canlynol:

Hyfforddiant

Rydym ni’n cynnal sesiynau hyfforddi i staff sydd angen defnyddio:

Cyngor a Chymorth

Rydym ni’n cynnig cyngor a chymorth gyda:

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am unrhyw agwedd o’r Gwasanaethau Gwe neu os hoffech gael cymorth, cysylltwch.