E-ddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n darparu cyngor, cymorth a hyfforddiant mewn addysgu trwy gyfrwng technoleg i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Rydym yn argymell defnyddio Firefox neu Chrome ar gyfer Blackboard, Panopto a Turnitin.

Gwelwch ein Awgrymiadau Dysgu at Gysondeb Ddysgu ac Addysgu [link]

Gwelwch ein CAF ar Barhad Dysgu ac Addysgu [link]. 

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost (eddysgu@aber.ac.uk) neu ffonio (01970) 62 2472. 

Mae’r Grŵp yn cynorthwyo amrywiaeth eang o dechnolegau, gan gynnwys:

Mae cymorth ar gael dros e-bost, dros y ffôn a thrwy ymgynghoriadau, yn ogystal â’n Cwestiynau Cyffredin a’r canllawiau ar-lein

Dilynwch ein Blog i gael y newyddion diweddaraf am y pethau cyffrous rydym wedi bod yn eu gwneud a hefyd ein Tudalen Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

Cewch yr wybodaeth a'r adnoddau diweddaraf ar ddysgu trwy gyfrwng technoleg trwy ddefnyddio ein llyfrnodau ar Trello.

Cliciwch ar y teitlau gwahanol i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau a’r cymorth a gynigir gennym. 

Rydym yn trefnu ac yn cyflwyno rhaglen hyfforddi gynhwysfawr trwy gydol y flwyddyn sy’n galluogi staff i ddysgu am addysgu trwy gyfrwng technoleg:

  • Hyfforddiant yn y dosbarth
  • Ymgynghoriadau
  • Cymorth gan gyfoedion a fforymau trafod
  • Gweminarau
  • Cynadleddau bach
  • Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Grŵp hefyd yn darparu cyflwyniadau i’r Adrannau sy’n canolbwyntio ar sgiliau addysgu trwy gyfrwng technoleg allweddol i fyfyrwyr megis cyflwyno ar-lein a manteisio i’r eithaf ar eu deunyddiau dysgu ar-lein.

Gan ddefnyddio ein harbenigedd mewn addysgu trwy gyfrwng technoleg a’n gwybodaeth am y tirlun addysgu addysg uwch, mae’r Grŵp yn cyfrannu at benderfyniadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a’r Brifysgol yn ehangach ynghylch y ddarpariaeth addysgu trwy gyfrwng technoleg drwy Grŵp Addysgu Trwy Gyfrwng Technoleg y Brifysgol (TELG).

Dilynwch ni:

Twitter