Rhwydwaith Diwifr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu rhwydwaith diwifr (eduroam) yn ei holl adeiladau'r Brifysgol a Neuaddau Preswyl; adeilad Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan y Celfyddydau.

I gael gwybodaeth am Bolisi Diwifr y Gwasanaethau Gwybodaeth, cliciwch yma.

Mae mynediad ar gael i:

 

Mae’r holl ddefnydd a wneir o rwydwaith Prifysgol Aberystwyth yn cael ei reoli gan Reoliadau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Pholisi Defnydd Derbyniol JANET.