Rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN)

Mae Rhwydweithio Preifat Rhithwir (VPN) yn creu cysylltiad rhwng eich cyfrifiadur chi a rhwydwaith y Brifysgol.

Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i adnoddau fel pe baech ar y campws neu i ddefnyddio bwrdd gwaith o bell i gyfrifiadur eich swyddfa (staff yn unig) (Sut mae gwneud hynny?)

Nid yw’n rhoi mynediad i chi i’r bwrdd gwaith a’r feddalwedd sydd ar gael yn yr ystafelloedd cyfrifiaduron.

Mynediad i E-adnoddau

  • Nid oes raid i chi osod GlobalProtect VPN i gael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws; gellir cael mynediad i’r rhan fwyaf drwy fewngofnodi i Primo a dilyn y cyngor yn y canlyniad pori ar gyfer cael mynediad oddi ar y campws (Sut mae gwneud hynny?)

Gosod VPN

Defnyddio VPN

Os ydych chi eisiau cael mynediad i adnoddau Prifysgol Aberystwyth dylech:

  • gysylltu â’r Rhyngrwyd gan ddefnyddio eich darparwr arferol
  • agor VPN GlobalProtect
  • deipio eich enw defnyddiwr a chyfrinair PA
  • roi Cyfrinair Untro a fydd ar gael yn eich ap awdurdodi dewisol