Adfer Data

Mae’n bosibl y byddai staff Gwasanaethau Gwybodaeth yn gallu adfer data a gollwyd neu a lygrwyd os yw wedi ei gadw:

Yn eich storfa-ffeiliau PA Personol neu storfa-ffeiliau PA a Rennir

Mae copïau wrth-gefn cynyddol o storfa ffeiliau PA yn cael eu gwneud yn rheolaidd a’u cadw am 30 diwrnod. Os ydych wedi colli, dileu neu lygru neges e-bost neu ffeil o un o storfeydd PA gallwch holi i weld a oes modd ei hadfer o ddyddiad cynharach.

Bydd angen i ni gael gwybod:

  • Eich enw mewngofnodi
  • Enw’r ffeil
  • Y cyfeiriadur/ffolder lle’r oedd y ffeil (os yw’n berthnasol)
  • Y dyddiad y collwyd neu y llygrwyd y ffeil

Er mwyn gweld a oes modd adfer, efallai y bydd staff GG angen cael mynediad i’ch storfa-ffeiliau, ond nid i’r data sydd yn y ffeiliau. Byddwn yn rhoi gwybod ichi os yw hi’n bosibl adfer y data ac yn rhoi amcan o’r amser y bydd yn ei gymryd i’w adfer.

Ar y gyriant caled, gan gynnwys gyriant caled allanol a gyriant cof pin

Mae’n bosibl y gall ein staff, drwy ddefnyddio meddalwedd arbenigol, adfer data a gollwyd o yriant caled. Mae’n rhaid i’r gyriant caled fod yn gweithio er mwyn i ni allu gwneud hyn. Efallai na fydd hi’n bosibl adfer yr holl ddata, os o gwbl – mae’n dibynnu ar gyflwr y gyriant caled.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael heb dâl ar gyfer data sydd wedi’i storio ar ddyfeisiau sy’n eiddo i PA yn unig.