Sefydlu Safle Newydd

Os ydych chi’n Weinyddydd SharePoint gallwch greu is-safle newydd o fewn eich safle presennol.

Os oes angen i chi chi greu safle lefel uchaf i adran, grŵp neu brosiect, cwblhewch y ffurflen ganlynol i wneud cais am gael creu’r safle:

https://www.aber.ac.uk/cy/is/access/forms/sharepoint-request-form/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut i fynd ati i sefydlu pethau yn eich safle newydd, cysylltwch.