Adborth RhWN - Gwasanaethau Gwybodaeth

Cliciwch ar y teitlau i weld yr adborth a'n hymateb

Noder: mae'n bosibl bod y sylwadau a'r ymatebion wedi'u golygu. Roedd y wybodaeth yn gywir ar y pryd ond gallai fod wedi'i disodli. Cyhoeddir y sylwadau yn yr iaith y derbyniwyd y sylw ac ymateb y Brifysgol yn ddwyieithog.

 22/23 Semester 1

 21/22 Semester 2

 • CYF:66-2205-4146311 - Peiriannau gwerthu bwyd yn y llyfrgell
 • CYF:66-2205-9723303 - System archebu ystafell astudio
 • CYF:66-2204-5557327 - Cerdyn Aber digidol
 • CYF:66-2204-3644927 - Socedi trydan yn y llyfrgell
 • CYF:66-2204-3644927 - Sŵn yn y llyfrgell
 • CYF:66-2203-5370930 - Trafferth gyda'r camera dogfennau mewn ystafell ddysgu
 • CYF: 66-2203-5044221 - Gwasanaeth rhybuddio am sŵn
 • CYF:66-2203-7098121 - Carelau astudio Llyfrgell Hugh Owen

 21/22 Semester 1

 • CYF:66-2111-4295922 - Canvas i gymryd lle Blackboard
 • CYF:66-2111-2713309 - Llai o olau yn y llyfrgell
 • CYF:66-2110-8793621 - Ffenestri Ystafell Iris de Freitas
 • CYF:66-2110-2399326 - Meddalwedd gwrthfeirysau
 • CYF:66-2110-9714329 - Defnyddio'r carelau astudio yn y llyfrgell
 • CYF:66-2110-1084731 - Meicroffonau ar gyfer darlithwyr

 20/21 Semester 2

 • CYF: 66-2102-4615822 - Gwasanaeth gwych
 • CYF:66-2102-7252515 - Llyfrau ar gael ar-lein
 • CYF:66-2102-7875311 - Isdeitlau ar fideos
 • CYF:66-2102-9641302- Deunyddiau darllen ar-lein
 • CYF:66-2101-7441529 - Derbyn ebyst diangen

 20/21 Semester 1

 • CYF:66-2011-4984711 - Trafferthion cysylltu ag Eduroam
 • CYF:66-2011-5639809 - Cymorth TG rhagorol
 • CYF:66-2011-2032304 - Trafferthion Wi-Fi
 • CYF:66-2010-7714431 - Dychwelyd llyfrau
 • CYF:66-2009-9954230 - Benthyca trwy Glicio a Chasglu
 • CYF:66-2009-3273130 - Benthyca llyfrau o'r llyfrgell
 • CYF:66-2009-410729 - Defnyddio'r llyfrgell yn ystod y pandemig

19/20 Semester 2 

 • CYF:66-2003-4634612 - Mannau astudio'r llyfrgell yn oer