Dy Lais Ar Waith

Mae’r ymgyrch 'Dy Lais ar Waith' yn rhan o’r cydweithrediad rhwng myfyrwyr a staff i wneud Prifysgol Aberystwyth yn lle eithriadol.

Mae eich adborth yn ein helpu i barhau i wella profiad y myfyriwr. Gallwch ddweud wrthym beth rydym yn ei wneud yn dda, lle y gallwn wella a beth sy'n bwysig i chi. Cymerwch ran trwy gysylltu gyda chynrychiolwyr academiadd neu Swyddogion UM Aber, siarad â'ch darlithwyr neu â staff cymorth, llenwi'r ffurflen Rho Wybod Nawr ar-lein, neu lenwi arolwg. Mae’ch Llais Chi’n Cyfri felly cysylltwch â ni i roi eich Llais ar Waith.

 

Prof. Tim Woods, Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr

Prof Tim Woods

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr o’r radd flaenaf i chi. Bob tymor byddwn yn gofyn cwestiynau i chi ac yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi ddweud wrthym beth yr ydym yn ei wneud yn dda, beth hoffech chi i ni wella, a beth ddylai ein blaenoriaethau ar gyfer gwelliant fod. Gan weithio gydag UM Aber a gyda’ch mewnbwn chi, gallwn weithio gyda’n gilydd i ddarparu profiad myfyrwyr rhagorol i bawb.

Chloe Wilkinson-Silk, Swyddog Materion Academaidd Undeb Myfyrwyr 2018-19

 Chloe, SU officer

Mae eich llais fel myfyriwr mor bwysig i'r gwaith y mae'r Brifysgol yn ei wneud. Mae eich llais yn helpu i gael effaith gadarnhaol ar eich amser yma yn Aber ynghyd â gwella eich profiad myfyriwr. Os oes gennych chi rywbeth i'w ddweud am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn iawn neu am ffyrdd y gallwn wneud newidiadau er eich budd chi fel myfyrwyr, yna rydym am glywed eich barn. Darllenir a gweithredir ar bob sylw i roi'r profiad myfyriwr gorau posibl i chi.