Adborth RhWN - Bywyd Myfyriwr

Cliciwch ar y teitlau i weld yr adborth a'r ymateb

 

Noder: mae'n bosibl bod y sylwadau a'r ymatebion wedi'u golygu. Roedd y wybodaeth yn gywir ar y pryd ond gallai fod wedi'i disodli. Cyhoeddir y sylwadau yn yr iaith y derbyniwyd y sylw ac ymateb y Brifysgol yn ddwyieithog.

 21/22 Semester 2

 • CYF:66-2207-3073314 - System awyru yng Nghanolfan y Celfyddydau
 • CYF:66-2205-8942009 - Chwistrellu chwyn
 • CYF:66-2205-273206 - Campws #MaiDiDor?
 • CYF:66-2205-97603 - Canlyniadau'r HGM
 • CYF:66-2205-5297903- Dôl i fywyd gwyllt yn PJM
 • CYF: 66-2203-9209410 - Newidiadau amserlennu
 • CYF:66-2203-7974909 - Bws gwennol ar gampws
 • CYF:66-2203-6792503 - Compostio ar y campws
 • CYF:66-2202-4328309 - Mannau astudio yn y dref

 21/22 Semester 1

 • CYF:66-2111-940116 - Cysylltu â gwasanaethau llety
 • CYF:66-2111-1277005 - Ystafelloedd dysgu oer
 • CYF:66-2110-684206 - Ebyst yn Gymraeg
 • CYF:66-2109-2122128 - Trafnidiaeth i Lanbadarn
 • CYF:66-2107-1117211 - Dysgu ac arholiadau ar-lein

 20/21 Semester 2

 • CYF:66-2102-4933926 - Y Gyfrifiannell Raeadru

 20/21 Semester 1

 • CYF:66-2012-8651202 - Tocynnau rodd
 • CYF:66-2011-7465705 - Pennawd y pwnc e-byst

19/20 Semester 2

 • CYF:66-2002-5632528 - Polisi cyflwyno'n hwyr
 • CYF:66-2002-2873624 - Bathodynnau Rhagenwau
 • CYF:66-2001-2127128 - Prosiect y Blwch Coch
 • CYF:66-2104-5938715 - Hygyrchedd ar y campws