Adborth RhWN - Llety

Cliciwch ar y teitlau i weld yr adborth a'r ymateb

 

Noder: mae'n bosibl bod y sylwadau a'r ymatebion wedi'u golygu. Roedd y wybodaeth yn gywir ar y pryd ond gallai fod wedi'i disodli. Cyhoeddir y sylwadau yn yr iaith y derbyniwyd y sylw ac ymateb y Brifysgol yn ddwyieithog.

 

 22/23 Semester 1

 21/22 Semester 2

 • CYF:66-2205-3380625 - Biniau sbwriel yn PJM
 • CYF:66-2204-3074428 - Goleuadau o gwmpas llety
 • CYF:66-2203-1020724 - Socedi trydan yn Y Ffald
 • CYF:66-2203-9765920 - Cysgodlen yn y gegin

 21/22 Semester 1

 • CYF:66-2111-9657514 - Rheol dim ysmygu
 • CYF:66-2111-1172710 - Ysmygu ger y llety
 • CYF:66-2111-4535602 - Goleuadau stryd
 • CYF:66-2111-7620501 - Gwiriadau diogelwch tân
 • CYF:66-2110-2718819 - Cadw drysau ar agor
 • CYF:66-2110-5967705 - Cost o chwarae pŵl
 • CYF:66-2110-706404 - Mynediad i gyfleusterau golchi dillad
 • CYF:66-2109-1880407 - Symud allan o lety ôl-raddedigion

 20/21 Semester 2

 • CYF:66-2106-189903 - Lladd gwair o gwmpas y neuaddau preswyl
 • CYF:66-2105-9819125 - Problemau gyda'r golchdy
 • CYF:66-2104-3581119 - Pantycelyn
 • CYF:66-2104-4745216 - Adnewyddu cytundeb
 • CYF:66-2102-2125322 - Biniau sbwriel

 20/21 Semester 1

 • CYF:66-2011-3194216 - Cyfleusterau golchi dillad
 • CYF:66-2011-6835305 - Bin ger golchdy PJM
 • CYF:66-2010-1930721 - Golchi dillad a Covid
 • CYF:66-2010-9839406 - Peiriannau hylif diheintio dwylo
 • CYF:66-2009-7816930 - Wrth fy modd efo fy ystafell!

19/20 Semester 2

 • CYF:66-2006-7945711 - Post yn Fferm Penglais
 • CYF:66-2002-3833304 - Paru pobl i gyd-fyw

19/20 Semester 1 

 • CYF:66-1911-2648026 - Drysau yn Lolfa Astudio PJM