Adborth RhWN - Cymorth i Fyfyrwyr

Cliciwch ar y teitlau i weld yr adborth a'r ymateb

 

Noder: mae'n bosibl bod y sylwadau a'r ymatebion wedi'u golygu. Roedd y wybodaeth yn gywir ar y pryd ond gallai fod wedi'i disodli. Cyhoeddir y sylwadau yn yr iaith y derbyniwyd y sylw ac ymateb y Brifysgol yn ddwyieithog.

 21/22 Semester 1

  • CYF:66-2111-9056129 - Sgiliau cyfathrebu i fyfyrwyr

 20/21 Semester 2

  • CYF:66-2102-712722 - Isdeitlau ar gyfer darlithoedd sydd wedi'u recordio

 20/21 Semester 1

  • CYF:66-2011-5663508 - Wythnos ddarllen a dysgu wyneb yn wyneb
  • CYF:66-2011-3269109 - Hyfforddiant ymarferol
  • CYF:66-2010-328612 - Gwasanaethau cymorth ac iechyd meddwl
  • CYF:66-2009-932923 - Swigod byw a dysgu