FFURFLEN HYSBYSU AD

I’w defnyddio ar gyfer:

  • Hysbysiadau diwedd cyflogaeth  (Contractau cyfnod penodol yn dod i ben neu ymddiswyddiadau)
  • Ceisiadau am Estyniad
  • Newid i oriau gwaith
  • Ceisiadau am Newid o Gyfnod Penodol i Benagored
  • Ceisiadau am Secondiad

Gofynnir a chymeradwyaeth cyllid h.y. naill ai llofnod y Cyfrifydd Rheolaeth perthnasol ar y ffurflen neu e-bost yn rhoi cymeradwyaeth.