Gwaith Aber

 

 

A ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n chwilio am waith rhan amser sy’n talu ac yn awyddus i ennill profiad gwerthfawr ar gyfer eich CV?

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol.  Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd. 

Pa fath o swyddi sydd ar gael?

Mae GwaithAber yn gyfle i fyfyrwyr ennill arian wrth ddysgu. Ceir cyfleoedd gwaith mewn amryw o adrannau o Arlwyo, gwaith gweinyddol, swyddogaethau Llysgenhadon a mwy.

Os bydd gwaith ar gael yn ystod tymor y Brifysgol, efallai y byddwch yn dewis gweithio hyd at 15 awr yr wythnos, gyda’r posibilrwydd am ragor o oriau gwaith yn ystod y gwyliau.  Bydd y cyflog yn ddibynnol ar y swydd.  Gall lleoliad y gwaith fod ar unrhyw un o gampysau’r  Brifysgol, gan gynnwys yr Hen Goleg. Gallwch ddewis derbyn gwaith sy’n cyd-fynd â’ch amserlen.

Cofrestru

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws a'i gyfyngiadau cysylltiedig, mae'r cyfleoedd i weithio trwy'r cynllun GwaithAber yn fwy cyfyngedig na'r arfer ar hyn o bryd.

O ganlyniad, mae'r cynllun ar gau i gofrestriadau newydd, ac mae hynny'n debyg o barhau yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/2022. Byddwn yn adolygu hyn ac yn diweddaru'r canllawiau hyn ar ôl y Pasg.

I weld y rhestr lawn o hyfforddiant sydd ar gael yn rhan o'r cynllun Gweithwyr Aber, ewch i:

Amrywioldeb yn y Gweithle-Rhaglen Hyfforddi