Datblygu Sefydliadol a Dysgu

 I gofrestru'ch diddordeb, e-bostiwch: Hyfforddi-Train

Cysylltwch â ni os hoffech fynd ar gwrs sy'n llawn ar hyn o bryd. Pan fyddwn yn gwybod lefel y galw, byddwn yn gallu trefnu sesiwn hyfforddi arall.

 Oriau: - 09:30 - 16:30

Dyddiadau Cwrs I Bwy
DIG Rheoli eich Tîm  Holl Staff
DIG Bwlio ac Aflonyddu ar gyfer Rheolwyr Holl Staff
DIG Sgiliau Cyfathrebu  Holl Staff
DIG Meithrin Gwydnwch a Rheoli Straen Personol Holl Staff
DIG Rheoli Perfformiad Rheolwyr
31/03/2022 Sgiliau Mentora a Hyfforddi Rheolwyr
28/04/2022 Dirprwyo a Grymuso  LLAWN
18/05/2022 Paratoi ar gyfer Rheoli Llawn
09/06/2022 Rheoli Gwrthdaro Rheolwyr
22/06/2022 Sgiliau Ysgrifennu Effeithiol Holl Staff
30/06/2022 Rheoli sgyrsiau anodd Llawn
21/07/2022 Rheoli Cyfarfod Rheolwyr
IG Effaith ac Effeithiolrwydd Personol  Holl Staff