Gwasanaeth Cyfeirio

signpost

Weithiau gall bywyd myfyriwr deimlo fel tipyn o ddrysfa!

Fel myfyrwyr ein hunain, mae'r tîm Cynorthwyydd Preswyl (CP) yn deall y straen a phwysau o fywyd yn y brifysgol. Rydym yn cydnabod pa mor hawdd yw hi i deimlo'n llethu yn ystod eich gradd ac rydym yma i'ch cyfeirio chi at y gwasanaethau gorau sydd ar gael er mwyn i chi edrych ar ôl eich iechyd corfforol a meddyliol yn effeithiol.

Os ydych chi erioed yn teimlo'r angen i wneud defnydd o'n gwasanaeth cyfeirio, gallwch gysylltu â'r tîm Bywyd Pres. yn y ffyrdd canlynol:

Galwadau Cylchdaith Ardal Penodol

  • Bydd cylchdaith eich man penodol yn cymryd lle drwy Microsoft TEAMs ac yn para hyd at 15 munud.
  • Bydd eich apwyntiad yn cael ei e-bostio at bob aelod o'ch fflat/tŷ cyn y cyfarfod drwy wahoddiad TEAMs.
  • Nid yw eich presenoldeb yn orfodol, ond mi fydd Cynorthwy-ydd Preswyl ar gael os ydych am ymuno! 
  • Gallwch ddefnyddio'r apwyntiad hwn i drafod unrhyw faterion rydych chi'n eu profi a bydd y CP yn gallu eich cyfeirio at y gwasanaethau mwyaf priodol.
  • Hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw faterion i'w trafod, mae croeso i chi fewngofnodi os hoffech chi gael sgwrs!

Sgwrs Fyw CP

  • Fel rhan o'n Gwasanaeth Bywyd Pres. rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth sgwrs fyw sydd ar gael rhwng 6yh a 9yh o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch ymuno drwy glicio ar y botwm porffor ‘live chat’ ar dudalen we’r Swyddfa Lety.
  • Gallwch ddefnyddio’r sgwrs fyw hon i sgwrsio gyda’r tim CP am unrhyw fater sydd yn ymwneud â’ch llety.

Facebook

Ewch i’n Tudalen Facebook Bywyd Pres. lle gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth negeseua i gael gafael ar y tîm (Sylwch na fydd negeseuon yn cael eu gweld yn ystod oriau swyddfa a galw heibio yn unig).

Llinell Gymorth 24/7 y Brifysgol

Tu allan i oriau swyddfa, os ar unrhyw adeg rydych angen siarad gyda rhywun, neu os oes gennych bryder a'ch bod ddim yn siŵr pwy i siarad â, gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth y Brifysgol 24/7 ar (01970 62) 2900.

Gwasanaethau Mewnol ac Allanol

Ar wahân i Fywyd Pres., mae Aberystwyth yn cynnig nifer o wasanaethau ar y campws ac o amgylch y dref a allai fod o ddiddordeb neu gymorth i chi:

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr (gan gynnwys gwasanaethau hygyrchedd, ariannol, iechyd meddwl a chymorth dysgu) 

Gwasanaethau Gyrfaoedd

Undeb y Myfyrwyr (gan gynnwys y swyddogion, cymdeithasau a grwpiau eraill)

Mind Aberystwyth

Y Samariaid

Meddygon Teulu Lleol

Nawdd Nos

Canolfan Chwaraeon