Archwiliadau

Cegin yn un o'r fflatiau yn Fferm Penglais

Os ydych chi wedi byw gyda ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf byddwch yn cofio ein bod yn arfer cynnal archwiliadau glanhau bob 3 wythnos yn eich ardaloedd cymunedol. 

Yn sgil y sefyllfa bresennol byddwn yn cynnal gwiriadau ar yr offer diogelu rhag tân yn eich ardal gymunedol a byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich fflat yn achosi risg o ran iechyd a diogelwch i chi nac i eraill. 

Beth?

Byddwn yn edrych ar y diffoddydd tân a’r blancedi tân yn eich llety er mwyn eu gwirio, a byddwn hefyd yn gwirio na fu unrhyw un yn ymhél â’r cyfarpar diffodd tân. Byddwn yn sicrhau bod llwybrau diogel er mwyn dianc rhag tân yn eich ardaloedd cymunedol a bydd y tîm yn cofnodi sylwadau ynghylch glendid cyffredinol eich ardaloedd cymunedol.

Pwy?

Bydd arweinydd tîm a fydd yn gwisgo iwnifform lawn ac yn cario dogfen adnabod yn dod i gynnal gwiriadau diogelwch tân a chydymffurfiaeth yn ardaloedd cymunedol eich fflat. Er mwyn eich cadw chi eich hun a’n staff yn ddiogel, gofynnwn ichi gadw pellter cymdeithasol o fewn y fflat/tŷ tra bydd yr arweinwyr tîm yn gwneud y gwiriadau.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat / tŷ

Pryd?

Bydd y gwiriadau hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 4.30yh.

Gweler y tabl isod i wirio pryd y byddwn yn ymweld â chi.

 

Dydd Llun

11/10/2021

Dydd Mawrth

12/10/2021

Dydd Mercher

13/10/2021

Dydd Iau

14/10/2021

Dydd Gwener

15/10/2021

Fferm Penglais 1,2,7,8

Cwrt Mawr A,B,D,J

Fferm Penglais 3,4,9,10

Cwrt Mawr C,F,K

Rosser G

Fferm Penglais 5,6,11,12

Cwrt Mawr G,H

Rosser C

Fferm Penglais 15,16,17,18

Rosser D

Treflone A

Dydd Llun

18/10/2021

Dydd Mawrth

19/10/2021

Dydd Mercher

20/10/2021

Dydd Iau

21/10/2021

Dydd Gwener

22/10/2021

PJM 1-24

Fferm Penglais 19

Rosser E

PJM 25-48

Fferm Penglais 20

Rosser F

PJM 49-74

Fferm Penglais 21

PJM 75-98

Fferm Penglais 22

 Dydd Llun

25/10/2021

 Dydd Mawrth

26/10/2021

Dydd Mercher

27/10/2021

 Dydd Iau

28/10/2021

Dydd Gwener

29/10/2021

PJM 99-123

PJM 124-148

PJM 149-178

Pantycelyn

Dydd Llun 01/11/2021

Dydd Mawrth 02/11/2021 

Dydd Mercher 03/11/2021 

Dydd Iau 04/11/2021 

Dydd Gwener 05/11/2021 

Fferm Penglais 1,2,7,8

Cwrt Mawr A,B,D,J

Fferm Penglais 3,4,9,10

Cwrt Mawr C,F,K

Rosser G

Fferm Penglais 5,6,11,12

Cwrt Mawr G,H

Rosser c

Fferm Penglais 15,16,17,18

Trefloyne A

Rosser D

 

Dydd Llun 08/11/2021 

Dydd Mawrth 09/11/2021 

Dydd Mercher 10/11/2021 

Dydd Iau 11/11/2021 

Dydd Gwener 12/11/2021 

PJM 1-24 

Fferm Penglais 19

Rosser E

PJM 25-48

Fferm Penglais 20

Rosser F

PJM 49-74

Fferm Penglais 21

PJM 75-98 

Fferm Penglais 22

 

Dydd Llun 15/11/2021

Dydd Mawrth 16/11/2021

Dydd Mercher 17/11/2021

Dydd Iau 18/11/2021

Dydd Gwener 19/11/2021 

PJM 99-123

PJM 124-148

PJM 149-178

Fferm Penglais 14 A,B,C

Fferm Penglais 13 A,B,C,D

Pantcelyn 

Fferm Penglais 14 D,E,F

Fferm Penglais 13 E,F,G,H,M

Dydd Llun 22/11/2021

Dydd Mawrth 23/11/2021

Dydd Mercher 24/11/2021

Dydd Iau 25/11/2021

Dydd Gwener 26/11/2021

 

 

Fferm Penglais 1,2,7,8

Cwrt Mawr A,B,D,J

Fferm Penglais 3,4,9,10

Cwrt Mawr C,F,K

Rosser G

Fferm Penglais 5,6,11,12

Cwrt Mawr G,H

Rosser C

Fferm Penglais 15,16,17,18

Rosser D

Trefloyne A

Dydd Llun 29/11/2021

Dydd Mawrth 30/11/2021

Dydd Mercher 01/12/2021

Dydd Iau02/12/2021

Dydd Gwener 03/12/2021

 

PJM 1-24

Fferm Penglais 19

 

Rosser E

PJM 25-48

Fferm Penglais 20

Rosser F

PJM 49-74

Fferm Penglais 21

PJM 75-98

Fferm Penglais 22

Dydd Llun 06/12/2021

Dydd Mawrth 07/12/2021

Dydd Mercher 08/12/2021

Dydd Iau 09/12/2021

Dydd Gwener 10/12/2021

 

 

PJM 99-123

 

PJM 124-148

 

PJM 149-178

 

Pantycelyn