Archwiliadau

Cegin yn un o'r fflatiau yn Fferm Penglais

Os ydych chi wedi byw gyda ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf byddwch yn cofio ein bod yn arfer cynnal archwiliadau glanhau bob 3 wythnos yn eich ardaloedd cymunedol. 

Yn sgil y sefyllfa bresennol byddwn yn cynnal gwiriadau ar yr offer diogelu rhag tân yn eich ardal gymunedol a byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich fflat yn achosi risg o ran iechyd a diogelwch i chi nac i eraill. 

Beth?

Byddwn yn edrych ar y diffoddydd tân a’r blancedi tân yn eich llety er mwyn eu gwirio, a byddwn hefyd yn gwirio na fu unrhyw un yn ymhél â’r cyfarpar diffodd tân. Byddwn yn sicrhau bod llwybrau diogel er mwyn dianc rhag tân yn eich ardaloedd cymunedol a bydd y tîm yn cofnodi sylwadau ynghylch glendid cyffredinol eich ardaloedd cymunedol.

Pwy?

Bydd arweinydd tîm a fydd yn gwisgo iwnifform lawn ac yn cario dogfen adnabod yn dod i gynnal gwiriadau diogelwch tân a chydymffurfiaeth yn ardaloedd cymunedol eich fflat. Er mwyn eich cadw chi eich hun a’n staff yn ddiogel, gofynnwn ichi gadw pellter cymdeithasol o fewn y fflat/tŷ tra bydd yr arweinwyr tîm yn gwneud y gwiriadau.

Ble?

Yn ardaloedd cymunedol eich fflat / tŷ

Pryd?

Bydd y gwiriadau hyn yn cael ei gario allan rhwng yr oriau o 9.30yb ac 4.30yh.

Gweler y tabl isod i wirio pryd y byddwn yn ymweld â chi.

 

Dydd Llun

09/05/2022

Dydd Mawrth

10/05/2022

Dydd Mercher

11/05/2022

Dydd Iau

12/05/2022

Fferm Penglais 1,2,7,8

Cwrt Mawr A,B,D,J

Fferm Penglais 3,4,9,10

Cwrt Mawr C,F,K

Rosser G

Fferm Penglais 5,6,11,12

Cwrt Mawr G,H,E

Rosser C

Fferm Penglais 15,16,17,18

Rosser D

Treflone A

Dydd Llun

16/05/2022

Dydd Mawrth

17/05/2022

Dydd Mercher

18/05/2022

Dydd Iau

19/05/2022

 

PJM 1-24

Rosser E

Fferm Penglais 19

PJM 25-48

Rosser F

Fferm Penglais 20

PJM 49-74

Fferm Penglais 21

PJM 75-98

Fferm Penglais 22

 Dydd Llun

23/05/2022

 Dydd Mawrth

24/05/2022

Dydd Mercher

25/05/2022

 Dydd Iau

26/05/2022

 

PJM 99-123

PJM 124-148

PJM 149-178

Pantycelyn