Canolfannau Dysgu ac Ystafelloedd y gellir eu Llogi

Mae'r Brifysgol yn darparu lleoedd rhad ac am ddim i chi fynd i gymdeithasu, gwneud prosiectau grŵp neu weithio'n unigol.

Canolfannau Dysgu

Yma cewch fynediad i:

  • Gyfrifiaduron i weithio arnynt
  • Llungopïwr ac Argraffydd
  • WIFI
  • Ardaloedd gweithio i grwpiau mawr
  • Ardal gyda seddi cyfforddus
  • Peiriannau bwyd a diod

Mae'r Canolfannau Dysgu ar gael ym Mloc Adnoddau PJM a Rosser.