Myfyrwyr Presennol

Os ydych chi wedi mwynhau aros mewn llety'r prifysgol, beth am aros gydd ni am flwyddyn arall, lle gallwch barhau i brofi byw mewn amglchedd cynhwysol a chefnogol.

Bydd Ceisiadau Llety ar gyfer 2023/24 yn agor ar 26 Ionawr.

 Sut i Wneud Cais

 

Byw Gyda Ni Caru Bywyd!

Prisiau’n dechrau o £85.40 yr wythnos, sy’n cynnwys aelodaeth am ddim o’r Ganolfan Chwaraeon, biliau ynni, cyswllt rhyngrwyd / Wi-Fi ac yswiriant, ar gael i fyfyrwyr ym mhob blwyddyn, lle ymhob un o’r neuaddau ar y Campws ac yn y dref, byw gyda ffrindiau / myfyrwyr eraill sy’n dychwelyd, cefnogaeth a chymorth 24/7 – a llawer mwy!

Caiff ceisiadau am lety am eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin yn ol y dyddiad a'r amser y cawsant eu cyflwyno'n llwyddiannus yn nhrefn blaenoriaethau a nodir yn ein Polisi Blaenoriaethau.

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod: