Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Ffioedd Llety 2022/2023

NeuaddMath o YstafellTair RhandaliadY Raddfa Wythnosol £Y Raddfa Noson £Hyd Y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoCyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolHydref £Ionawr £Mai £
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,840 1,306 1,267 1,267 98.46 14.07 (2) 39 wythnos  tic    
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,437

1,169 1,134

1,134

88.13

12.59

(2) 39 wythnos  tic    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 5,999 2,040 1,980 1,980 149.98 21.42 (3) 40 wythnos  tic   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 6,595 2,242 2,176 2,176 164.87 23.55 (3) 40 wythnos tic     
Pantycelyn (En-Suite)

Sengl

5,816*

1,977 1,919 1,919 176.25 25.18 (1) 33 wythnos   tic  tic 
Pentre Jane Morgan 

Sengl

4,247

1,444 1,402 1,402 108.91 15.56 (2) 39 wythnos tic     
Rosser (En-suite)  Sengl 4,821 1,639 1,591 1,591 123.62 17.66 (2) 39 wythnos tic    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,843 2,327 2,258 2,258 136.87 19.55 (4) 50 wythnos tic     
Trefloyne

Sengl

3,840

1,306

1,267

1,267

98.46

14.07

(2) 39 wythnos tic    

 

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

*Gan gynnwys swm o £1,702.80 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

23/09/2022 – 17/12/2022 (12 wythnos)

07/01/2023 – 25/03/2023 (11 wythnos)

15/04/2023 – 23/06/2023 (10 wythnos)

(2) 39 wythnos =

23/09/2022 – 23/06/2023

(3) 40 wythnos =

23/09/2022 – 30/06/2023

(4) 50 wythnos =

23/09/2022 – 08/09/2023

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

 

Ffioedd Llety 2023 / 2024

Neuadd Math o Ystafell

Tair Rhandaliad

Y Raddfa Wythnosol
£
Y Raddfa Noson
£
Hyd Y Drwydded Hunan-Arlwyo Arlwyo Cyfrwng Cymraeg
Cost flynyddol Hydref
£
Ionawr
£
Mai
£
Cwrt Mawr Sengl 4,302 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 110.31 15.76 (2) 39 wythnos  tic    
Trefloyne  Sengl 4,302 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 110.31 15.76 (2) 39 wythnos tic    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 6,717 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 167.93 23.99 (3) 40 wythnos  tic   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 7,385 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 184.63 26.38 (3) 40 wythnos tic     
Pantycelyn (En-Suite) Sengl 6,515* i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 197.41 28.20 (1) 33 wythnos   tic  tic 
Pentre Jane Morgan  Sengl 4,758 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 121.99 17.43 (2) 39 wythnos tic     
Rosser (En-suite)  Sengl 5,400 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 138.45 19.78 (2) 39 wythnos tic    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 7,664 i'w gadarnhau i'w gadarnhau i'w gadarnhau 153.27 21.90 (4) 50 wythnos tic     

 

Allwedd:

*Gan gynnwys swm o £1,905.75 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

22/09/2023– 16/12/2023

06/01/2024 – 23/03/2024

13/04/2024 – 21/06/2024

(2) 39 wythnos =

22/09/2023 - 21/06/2024

(3) 40 wythnos =

22/09/2023 - 28/06/2024

(4) 50 wythnos =

22/09/2023 - 06/09/2024

 

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

Talu Ffioedd Llety

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen i’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Contract Meddiannaeth ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr  (Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk)

Ffi Dderbyn

Bydd y Myfyriwr yn talu’r Brifysgol Ffi Dderbyn sydd yn gyfateb i 7 diwrnod o rent wrth gwblhau'r Contract Meddiannaeth.

Ar ddechrau cyfnod y Contract, bydd y Ffi Dderbyn yn trosi’n awtomatig yn rhagdaliad o’r Ffi Llety a chaiff ei defnyddio fel y cyfryw ar y dyddiad dyledus cyntaf.