Ffioedd Llety

O lan mor i'r bryniau tawel, cynigiwn amrediad eang o lety am bris gwych. Pu'n a ydych awydd ystafell en-suite neu ystafell safonol, cyfleusterau arlwyo new hunanarlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer eich cyllideb a blaenoriaethau.

 

Beth am gymharu ein preswylfeydd i ddod o hyd i'r rhai sy'n addas ar eich cyfer?

Ffioedd Llety 2022/2023

NeuaddMath o YstafellTair RhandaliadY Raddfa Wythnosol £Y Raddfa Noson £Hyd Y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoCyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolHydref £Ionawr £Mai £
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,840 1,306 1,267 1,267 98.46 14.07 (2) 39 wythnos  tic    
Cwrt Mawr Band Pris 2

Sengl

3,437

1,169 1,134

1,134

88.13

12.59

(2) 39 wythnos  tic    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 5,999 2,040 1,980 1,980 149.98 21.42 (3) 40 wythnos  tic   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 6,595 2,242 2,176 2,176 164.87 23.55 (3) 40 wythnos tic     
Pantycelyn (En-Suite)

Sengl

5,816*

1,977 1,919 1,919 176.25 25.18 (1) 33 wythnos   tic  tic 
Pentre Jane Morgan 

Sengl

4,247

1,444 1,402 1,402 108.91 15.56 (2) 39 wythnos tic     
Rosser (En-suite)  Sengl 4,821 1,639 1,591 1,591 123.62 17.66 (2) 39 wythnos tic    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,843 2,327 2,258 2,258 136.87 19.55 (4) 50 wythnos tic     
Trefloyne

Sengl

3,840

1,306

1,267

1,267

98.46

14.07

(2) 39 wythnos tic    

 

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

*Gan gynnwys swm o £1,702.80 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

23/09/2022 – 17/12/2022 (12 wythnos)

07/01/2023 – 25/03/2023 (11 wythnos)

15/04/2023 – 23/06/2023 (10 wythnos)

(2) 39 wythnos =

23/09/2022 – 23/06/2023

(3) 40 wythnos =

23/09/2022 – 30/06/2023

(4) 50 wythnos =

23/09/2022 – 08/09/2023

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

 

Ffioedd Llety 2021 / 2022

NeuaddMath o Ystafell

Tair Rhandaliad

Y Raddfa Wythnosol
£
Y Raddfa Noson
£
Hyd Y DrwyddedHunan-ArlwyoArlwyoCyfrwng Cymraeg
Cost flynyddolHydref
£
Ionawr
£
Mai
£
Cwrt Mawr Band Pris 1 Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (2) 39 wythnos  tic    
Cwrt Mawr Band Pris 2
Sengl 3,331 1,133 1,099 1,099 85.40 12.20 (2) 39 wythnos  tic    
Fferm Penglais (En-suite)  Sengl 5,700 1,938 1,881 1,881 142.40 20.36 (3) 40 wythnos  tic   Ardaloedd dynodedig
Fferm Penglais (Stiwdio) Sengl 5,995 2,038 1,978 1,978 149.88 21.41 (3) 40 wythnos tic     
Pantycelyn (En-Suite) Sengl 5,636* 1,916 1,860 1,860 170.78 24.40 (1) 33 wythnos   tic  tic 
Pentre Jane Morgan  Sengl 4,185 1,423 1,381 1,381 107.30 15.33 (2) 39 wythnos tic     
Rosser (En-suite)  Sengl 4,672 1,588 1,542 1,542 119.79 17.11 (2) 39 wythnos tic    
Rosser (En-suite / Uwchraddedigion) Sengl 6,502 2,211 2,146 2,146 130.04 18.58 (4) 50 wythnos tic     
Trefloyne  Sengl 3,721 1,265 1,228 1,228 95.41 13.63 (2) 39 wythnos tic    

 

Allwedd:

Band Pris 1- Lolfa a Chegin/Ystafell fwyta

Band Pris 2- Cegin/Ystafell fwyta

S= Ystafell Sengl

*Gan gynnwys swm o £1,650.00 fel lwfans pryd bwyd rhagdaledig

(1) 33 wythnos =

24/09/2021 – 18/12/2021

08/01/2022 – 02/04/2022

23/04/2022 – 24/06/2022

(2) 39 wythnos =

24/09/2021 - 24/06/2022

(3) 40 wythnos =

24/09/2021 - 01/07/2022

(4) 50 wythnos =

24/09/2021 - 09/09/2022

 

  • Cyfraddau a dyddiadau yn amodol i newid ar gyfer blynyddoedd academaidd yn y dyfodol.
  • Mae'r cyfraddau dyddiol ac wythnosol yn gywir.
  • Gost flynyddol i'r bunt agosaf.
  • Mae ffigurau / dyddiadau rhandaliad yn fras.
  • Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys ynni, cysylltiad â'r rhwydwaith, a lefel uchel o yswiriant ar gyfer eiddo personol a Aelodaeth Platinwm y Ganolfan Chwaraeon.

Talu Ffioedd Llety

Talu Ffioedd Llety

Gellir talu am ffioedd llety i fyfyrwyr sy’n byw yn llety’r Brifysgol naill ai drwy dalu’r ffi flynyddol mewn un taliad, neu drwy dalu hyd at dri rhandaliad, ym misoedd Hydref, Ionawr ac Ebrill; mae'n bosibl y gall rhain newid i gyd-fynd â thaliadau benthyciadau myfyrwyr.  Mae angen I’r myfyrwyr wneud y trefniadau priodol am dalu’r ffioedd hyn wrth iddynt gwblhau’r Pecyn.  Trwydded Llety ar-lein i sicrhau eu llety yn y Brifysgol.

Gellir gwneud ymholiadau mewn perthynas â thalu Ffioedd Llety i’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr  (Ffôn: 01970 622043 / 01970 628434, e-bost: fees@aber.ac.uk)

Ffi Dderbyn

Mae swm o £100 yn daladwy er mwyn cadw ystafell yn Llety'r Brifysgol.  Mae'n ofynnol i fyfyrwyr wneud y taliad angenrheidiol wrth gwblhau'r Pecyn Trwydded Llety ar-lein wrth sicrhau Llety'r Brifysgol.

O ddechrau cyfnod y brydles, bydd y Ffi Derbyn yn trosi i ragdaliad y Ffi Llety a chaiff ei defnyddio felly ar y dyddiad dyledus cyntaf.