Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

2022/2023

Dyddiad

Digwyddiad

I gael ei gadarnhau Croeso Mawr a Chasgliad Allweddi
26 Medi 2022 Wythnos Ymgartrefu
27 Medi 2022 Rhaid eich bod wedi mewn gofrestru i’ch ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
1 Hydref 2022 Dechrau Tymor 1
Hydref 2022 Diwrnod Agored
Hydref 2022 Mae'r broses cais am drosglwyddo yn agor am 9am
Tachwedd 2022 Diwrnod Agored
19 Rhagfyr 2022 - 7 Ionawr 2023 Gwyliau'r Nadolig
11-25 Ionawr 2023 Arholiadau Semester 1
26 Ionawr 2023
Ceisiadau llety ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yn agor am 9.00am ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Presennol a Myfyrwyr Uwchraddedig Presennol
30 Ionawr 2023 Dechrau Tymor 2
3 Ebrill 2023 Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24 yn agor i Fyfyrwyr Newydd
25 Ebrill 2023 Dechrau Tymor 3
Ebrill 2023 Ceisiadau ar agor ar gyfer Llety Haf 2023 i fyfyrwyr presennol
9-28 Mai 2023 Cyfnod Adolygu ac Asesiad 
27 Mai 2023 Diwedd y Tymor
1 Mehefin 2023 Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.
24 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
30 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb