Dyddiadau i'ch Dyddiadur

Isod ceir dyddiadau pwysig a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod eich cyfnod yn byw ac astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Blwyddyn Academiadd 2021/22

Dyddiad Digwyddiad
10-29 Ionawr 2022 Cyfnod Adolygu ac Asesiad Semester 1
31 Ionawr 2022 Dechrau Tymor 2
Ionawr 2022 Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol a phecynnau trwydded i’w hanfon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/2023
06 Ebrill 2022 Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23 yn agor i Fyfyrwyr Newydd
25 Ebrill 2022 Dechrau Tymor 3
25 Ebrill 2022 Ceisiadau ar agor ar gyfer Llety Haf 2022 i fyfyrwyr presennol
9-28 Mai 2022 Cyfnod Adolygu ac Asesiad 
28 Mai 2022 Diwedd y Tymor
1 Mehefin 2022 Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23.
24 Mehefin 2022 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
1 Gorffennaf 2022 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb
Gorffennaf ymlaen Dilyswch eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (bydd angen i chi gadarnhau eich lle ar eich cwrs cyn gallu gwneud hyn)
1 Awst 2022 Dylai Israddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2022/23.
Rhaid i chi ymateb i’ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a geir yn eich Cynnig Llety.
18 Awst 2022 Cyhoeddir y Canlyniadau Safon Uwch (Lefel A) gan UCAS
1 Medi 2022 Dylai Uwchraddedigion Newydd geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.
Dylai Israddedigion Clirio/Addasu geisio am lety erbyn y dyddiad yma er mwyn sicrhau lle mewn llety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf astudio yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.
9 Medi 2022 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (50 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
TBC Medi 2022 Diwrnod Agored
 

 

2022/2023

Dyddiad

Digwyddiad

TBC Medi 2022 Croeso Mawr a Chasgliad Allweddi
26 Medi 2022 Wythnos Ymgartrefu
27 Medi 2022 Rhaid eich bod wedi mewn gofrestru i’ch ystafell erbyn 10.00yb ar y dyddiad hwn oni bai eich bod wedi rhoi gwybod o flaen llaw i'r Swyddfa Llety eich bod yn cyrraedd yn hwyr.
1 Hydref 2022 Dechrau Tymor 1
Hydref 2022 Diwrnod Agored
Hydref 2022 Mae'r broses cais am drosglwyddo yn agor am 9am
Tachwedd 2022 Diwrnod Agored
Tachwedd 2022 Ceisiadau llety ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yn agor am 9.00am ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Presennol
19 Rhagfyr 2022 - 7 Ionawr 2023 Gwyliau'r Nadolig
11-25 Ionawr 2023 Arholiadau Semester 1
30 Ionawr 2023 Dechrau Tymor 2
Ionawr 2023 Ceisiadau i fyw gyda ffrindiau yn agor i fyfyrwyr presennol a phecynnau trwydded i’w hanfon ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24
3 Ebrill 2023 Ceisiadau llety ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24 yn agor i Fyfyrwyr Newydd
25 Ebrill 2023 Dechrau Tymor 3
Ebrill 2023 Ceisiadau ar agor ar gyfer Llety Haf 2023 i fyfyrwyr presennol
9-28 Mai 2023 Cyfnod Adolygu ac Asesiad 
27 Mai 2023 Diwedd y Tymor
1 Mehefin 2023 Ceisiadau byw gyda ffrindiau yn cau i fyfyrwyr presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.
24 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (39 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb.
30 Mehefin 2023 Mae Cytundeb Trwydded Llety Prifysgol Aberystwyth (40 wythnos) yn dod i ben am 10.00yb