Aberfflics

Mae Aberfflics yn gasgliad o fideos addysg uwch sy'n ffocysu ar amrywiaeth o agweddau cyfoes megis Newid Hinsawdd, a hefyd yn cynnig gwybodiaeth am ein cyrsiau a chyngor ar sut i fynd ati i ymgeisio i addysg uwch.

Bob mis byddwn yn arddangos cyfres newydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl yn rheolaidd i ddarganfod ein fideos newydd.

Dysgwch fwy am yr hyn sydd wedi ei gynnwys ar Aberfflics

Cofrestrwch yma i gael mynediad i Aberfflics

Pwnc/Pynciau o Ddiddordeb


Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen hon, byddwn yn danfon e-bost atoch gyda’r ddolen ar gyfer Aberfflics, ein porth gweminarau.

Yn ogystal â chysylltu am Aberfflics, hoffem gadw mewn cysylltiad gyda rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gallwch ddod o hyd i'n Datganiad Diogelu Data yma.

Hoffet ti dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy e-bost?

Beth sydd ar gael ar Aberfflics?

Rhestr o'r gwahanol gyfresi ar hyn o bryd:

 • Heriau 2030
  Mae 'Heriau 2030', yn edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau.
 • Aber yn Adolygu
  Sesiynau gan yr adran Gymraeg yn canolbwyntio ar gerddi a llyfrau sydd ar y fanyleb Lefel A.
 • Gwneud y Gorau o...
  Byddwn yn cyflwyno pynciau penodol sy’n ymwneud â bywyd yn y chweched dosbarth a thu hwnt.
 • Aberystwyth a Newid Hinsawdd
  Rydym wedi datblygu ystod eang o raddau sy'n gysylltiedig â Newid Hinsawdd ar draws meysydd pwnc amrywiol, sy'n rhychwantu'r Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau.
 • 30 mewn 30 - Cwestiynau aml am addysg uwch
  Cyfres o atebion syml i gwestiynau cyffredin am Addysg Uwch - dod yn fuan
 • Cyn, Yn Ystod a Thu Hwnt
  Mae'r gyfres Cyn, Yn Ystod a Thu Hwnt yn canolbwyntio ar bynciau penodol sy'n ffocysu ar y penderfyniadau sydd angen gwneud cyn dewis cwrs gradd, tra'n astudio a llwyddiant cyn fyfyriwr wedi astudio'r pwnc.
 • Nyrsio
  Yn y gyfres yma mae'r Ganolfan Addysg Gofal Iechyd yn cyflwyno y prosesau ynghlwm ag ymgeisio ar gyfer Nyrsio maes Oedolion a Iechyd Meddwl.
 • Sesiynau Blasu
  Mae'r 'Sesiynau Blasu' hyn wedi eu cynllunio i gyfoethogi eich astudiaethau cyfredol tra'n arddangos y cyfoeth o bosibiliadau academaidd sydd ar gael yn y brifysgol.
 • Llais y Myfyrwyr
  Cyfres o weminarau sy'n rhoi golwg i chi ar fywyd myfyriwr yn y Brifysgol.
 • Eich canllaw i Addysg Uwch: Gwneud y cam o Ymgeisio i Lwyddo
  Nod y gyfres fideo hon yw eich cefnogi bob cam o'r ffordd o ymgeisio i gyrraedd Prifysgol.
 • Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano
  Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar gyfadran benodol ac yn cynnwys sgwrs fyw efo swyddog denu myfyrwyr, tiwtor derbyn a myfyriwr presennol i'ch cefnogi i lunio eich cais prifysgol.
 • Cyflwyniad i astudio Gwyddoniaeth Filfeddygol
  Bu’r Athro Darrell Abernethy, Pennaeth a Chadeirydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth, yn cyflwyno gwaith llawfeddyg milfeddygol i fyfyrwyr ac yn cynnig cyngor ar sut i wneud cais i astudio.
 • Gweminarau Gwleidyddiaeth
  Bu'r Brifysgol yn trafod materion cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol gyda'r gwestai Elin Jones a oedd yn Lywydd Senedd Cymru, a chyn prif weinidog Cymru, Carwyn Jones
 • Bagloriaeth Cymru - Y Prosiect Unigol
  Cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth, ynghyd â Senedd Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sesiynau i gefnogi myfyrwyr sy'n cwblhau'r prosiect unigol o fewn y Fagloriaeth.