Pam Mynd i Brifysgol - Gweminar i Rieni

Wnaeth y sesiwn rhyngweithiol hwn amlinellu beth yw'r rhinweddau mynd i Brifysgol, a beth all myfyrwyr ei gael o fynychu Addysg Uwch. Edrychwyd ar broses o ddewis prifysgol, wrth amlinellu’r dyddiadau cau ar gyfer yr holl gamau. Roedd y sesiwn hyn yn addas i ddisgyblion Bl12 a 13 ond yn hefyd o fudd i rieni i gael gwybod y camau sy’n digwydd.