Trosglwyddiad Rhyngwladol

Mae’n ofynol I Fyfyrwyr Rhyngwladol dalu baendal £2,000 am ei cwrs, rhaid talu’r balendal drwy’r dulliau isod:

Talu Ar-lein

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
Cyfeiriad banc

Barclays Bank PLC

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Wrth drosglwyddo Blaendal Rhyngwladol, dyfynnwch rif eich cais. Gan fod cyfyngiad ar nifer y cymeriadau y gellir eu nodi yn y maes cyfeirio, mae’r rhif cais yn ein galluogi i ddyrannu'ch taliad yn gywir.

 

Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy ein partner TransferMate, sy'n eich galluogi i wneud taliadau rhyngwladol i Brifysgol Aberystwyth am ddim a derbyn cyfraddau cyfnewid arian tramor cystadleuol. Os oes gan TransferMate gyfrif banc lleol, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd talu rhyngwladol a byddwch chi'n gallu talu yn eich arian lleol.

TransferMate Student Payment Instructions

 

 

Ydych chi yn fyfyriwr rhyngwladol neu UE ac eisiau talu eich ffioedd dysgu neu ffioedd llety  yn eich arian lleol? Rydym wedi creu partneriaeth gyda Western Union Business Solutions fel y medrwch ddanfon taliadau rhyngwladol yn ddiogel I dalu eich ffioedd dysgu yn eich arian lleol. Mae’n ddiogel, syml. I gael dyfynbris yn eich arian lleol, a fydd yn gymwys am 72 awr, ewch i GlobalPay, y ffordd orau i wneud taliad.

Gwnewch daliad drwy https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/Aberystwyth