Taliad Llawn a Rhandaliadau

Gall Ffioedd dysgu gael ei talu yn llawn neu mewn 3 rhandaliad drwy ein safle taliadau ar lein.

Talu ar lein yw’r unig ddull i dalu Ffioedd Dysgu mewn rhandaliadau. Rhaid talu yn llawn  os ydych am ddefnyddio unrhyw ddull arall o dalu.

Talu Arlein

Trosglwyddiad Banc

Dylid talu drwy Drosglwyddiad o’r Banc i 'Cyfrif Cyffredin Prifysgol Aberystwyth’, Barclays Bank PLC, Aberystwyth, drwy ddefnyddio’r manylion canlynol:

Rhif Cyfrif

20063274

Cod Didoli

20-18-74

 

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
Cyfeiriad banc

Barclays Bank PLC

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

 

Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy ein partner TransferMate, sy'n eich galluogi i wneud taliadau rhyngwladol i Brifysgol Aberystwyth am ddim a derbyn cyfraddau cyfnewid arian tramor cystadleuol. Os oes gan TransferMate gyfrif banc lleol, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd talu rhyngwladol a byddwch chi'n gallu talu yn eich arian lleol.

TransferMate Student Payment Instructions

 

 

Ydych chi yn fyfyriwr rhyngwladol neu UE ac eisiau talu eich ffioedd dysgu neu ffioedd llety  yn eich arian lleol? Rydym wedi creu partneriaeth gyda Western Union Business Solutions fel y medrwch ddanfon taliadau rhyngwladol yn ddiogel I dalu eich ffioedd dysgu yn eich arian lleol. Mae’n ddiogel, syml. I gael dyfynbris yn eich arian lleol, a fydd yn gymwys am 72 awr, ewch i GlobalPay, y ffordd orau i wneud taliad.

Gwnewch daliad drwy https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/Aberystwyth

Taliad drwy Noddwr (ag eithro rhiant)

Os yw’r myfyriwr wedi sicrhau nawdd am cyfanswm y ffioedd neu rhan o’r ffioedd, mae’n ofynol i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth o’r nawdd cyn cofrestru. Os na darperir tystiolaeth bydd y myfyriwr yn gyfrifol am y ffioedd  llawn,  a’r un telerau talu a ffioedd dysgu arferol.

Os bydd noddwr yn methu talu’r ffioedd , bydd y myfyriwr yn gyfrifol am dalu’r ffioedd.