Newyddion

Dyddiau Ymweld Ar-lein yr Adran i Ymgeiswyr 2021
Ymunwch â ni ar -lein ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb a sgyrsiau anffurfiol

Efrydiaethau PhD mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Ysgoloriaethau PhD yn Cychwyn Medi 2021

5 Uchaf drwy wledydd Prydain am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad y Myfyrwyr
Deg Uchaf drwy wledydd Prydain am Ansawdd yr Ymchwil

Rob Cullum yn ennill gwobr cyfnodolyn uchel ei fri
Mae Rob Cullum wedi ennill Ysgoloriaeth Cymanwlad Routledge/The Round Table

Y Croeso Mawr Wythnos 2020
16-25 Medi

Gweithdy Chweched Dosbarth: Pynciau Gwleidyddol Llosg Mewn Adeg Ansefydlog – 4.10.17
Mae’n bleser gyda ni fel Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth gyhoeddi ein bod yn trefnu gweithdy ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ar rai o’r prif ddatblygiadau gwleidyddol cyfredol. Cynhelir y gweithdy ar gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher, 4 Hydref 2017, rhwng 10.30yb a 2.30yp.

Gweithdy yn y Cynulliad Cenedlaethol i Fyfyrwyr Lefel A ac Uwch Gyfrannol, 18.10.17
Mae’n bleser gyda ni fel Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth gyhoeddi ein bod yn trefnu gweithdy yn y Cynulliad ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth ar rai o’r prif ddatblygiadau gwleidyddol cyfredol.

Pleidlais gref i Gwleidyddiaeth Ryngwladol mewn arolwg myfyrwyr
Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae myfyrwyr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi mynegi eu boddhad cyffredinol gyda’r adran wrth iddi dderbyn sgôr o 95% mewn arolwg dylanwadol yn y DU.

Cynllun Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie
Mae'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn edrych i groesawu gymrodyr ymchwil rhagorol, o ganlyniad i gyllid Cynllun Cymrodoriaeth Unigol Marie Skłodowska-Curie yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y cynllun yn galluogi ymgeiswyr llwyddiannus i gynhyrchu ymchwil o ansawdd uchel am gyfnod o 12-24 mis dan arweiniad mentoriaid profiadol yr Adran.

Trafodaeth Bwrdd Crwn Ôl-Brexit, Medi 29 2016
Prydain, Ewrop a'r Byd: Beth Sydd Nesaf?

Cyfraniad Bleddyn Bowen i Planet
Mae cyfrol diweddaraf Planet (221, Gwanwyn 2016) yn cynnwys erthygl gan Dr Bleddyn Bowen, Cymrawd Addysgu yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Canolbwyntia’r erthygl ar yr heriau cynllunio sy'n wynebu polisi gofod Cymru a'r DU yng nghyd-destun ansicrwydd ynghylch y cyfansoddiad a ddatganoli.

Blog Jenny Mathers i’r HuffPost UK Politics
Gwylio Trump Gyda'n Myfyrwyr

Cyflogadwyedd
Swyddi gwag ac interniaethau mwyaf diweddaraf yn sector datblygiaeth ryngwladol Cymru.

Virginia Commolli, Cymrawd Ymchwil Diogelwch a Ddatblygiad, IISS
Mae cyn-fyfyrwraig MA Cudd-wybodaeth ac Astudiaethau Strategol wedi cyhoeddi llyfr newydd ar Boko Haram.

Dr Ayla Göl yn cadeirio dadl y 'Dwyrain Canol' yn San Steffan
Dydd Llun, Hydref 27, Tŷ'r Cyffredin

Lucy Taylor yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016
Traddodwyd darlith gan Dr Lucy Taylor ar ei hymchwil i Gymru a Phatagonia yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Model y Cenhedloedd Unedig
Llongyfarchiadau mawr i gynrychiolwyr Model y Cenhedloedd Unedig, Prifysgol Aberystwyth, a fu’n cystadlu yn yn ScotMUN (Mawrth 3-5, 2017). Fe ennillon nhw ddwy wobr: ddirprwyaeth orau yng Nghyngor Diogelwch y CU a dirprwyaeth nodedig yn y Cyngor Ewropeaidd a'r Gemau Argyfwng

Rhagoriaeth Dysgu
‘Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed’, modiwl astudio sydd yn cael ei gydlynu gan Dr Brieg Powel o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yw enillydd Gwobrau Cwrs Rhagorol Prifysgol Aberystwyth 2017.

Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr
Llongyfarchiadau mawr i’n holl aelodau staff academaidd a rhan-amser ag enillodd neu gcafodd geu canmoliaeth yn y G wobrau Addysgu blynyddol Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth.

Canolfan Wybodaeth newydd ar gyfer Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Sefydlwyd Canolfan Wybodaeth newydd ar gyfer Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Gan Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

Gwobrau Dysgu UMAber
Llongyfarchiadau i Dr Lucy Taylor, enillydd y Wobr, Goruchwylydd y Flwyddyn ac Alexandros Koutsoukis, enillydd y Wobr, Addysgydd Uwchraddedig y Flwyddyn

Beth Sydd Nesaf? Trump yn y Tŷ Gwyn
Dydd Mawrth, Tachwedd 29, 6:30pm, Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cynhadledd - 'Beth ydy Rhyfel Heddiw'
Tachwedd 22, 2016

Llwyddiant Ysgubol Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn yr arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr
Mae myfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth wedi rhoi cyfradd boddhad gyffredinol arbennig iawn o 95% i’r adran yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016 (NSS)! Mae hyn yn gosod yr adran yn y 10 uchaf yn y DG ar gyfer gwleidyddiaeth ac yn ei osod chwe phwynt yn uwch na’r cyfartaledd y DG o 86%.

Teyrnged i Mike Foley (1948-2016)
Gyda thristwch mawr yr ydym yn nodi marwolaeth yr Athro Mike Foley.

Cyflwynodd Dr Alistair Shepherd bapur, "The European Security Continuum: Inisde-Out or Outside-in?" yn Ysgol Astudiaethau Slafonig a Dwyrain Ewrop, University College London.
Dydd llun, Rhagfyr 1af

Lab Syniadau Gregynog IV
Cynhelir pedwerydd Lab Syniadau yng Ngregynog, Gorffennaf 13-18 2015.