Beth yw ‘Gweld y Golchdy’?

Mae ‘Gweld y Golchdy’ yn galluogi defnyddwyr i gael golwg rhithwir o’r golchdy i weld pa beiriannau golchi a pha beiriannau sychu sydd ar gael (available), neu sydd wrthi’n cael eu defnyddio (in use), ac i gael amcangyfrif o’r amser sy’n weddill ar y cylchoedd golchi/sychu.

Hefyd, bydd modd i ddefnyddwyr gael negeseuon e-bost i’w hysbysu pan mae peiriant yn barod i’w ddefnyddio, neu pan mae’r cylch wedi’i gwblhau.

Gallwch hefyd weld cyfartaledd gweithgarwch y 14 diwrnod diwethaf yn Golwg y Golchdy.

I ddefnyddio Golwg y Golchdy, ewch i wefan Circuit