Benthyciadau i Fyfyrwyr

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i chi i’ch helpu i ariannu’ch astudiaethau.

Mae’r hyn sydd ar gael yn dibynnu ar y wlad rydych yn hanu ohoni. Y tri chategori sydd: Cymru, y DU a'r gwledydd UE.