Astudiaeth newydd yn archwilio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar adar arfordirol

18 Chwefror 2020

Bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael eu harchwilio mewn prosiect ymchwil newydd gwerth €2.6m fydd yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Troi gwastraff fferm yn borthiant uchel mewn protein ar gyfer anifeiliaid

19 Chwefror 2020

Gallai gwastraff o ffermydd gael ei ddefnyddio i gynhyrchu porthiant ar gyfer da byw sy’n uchel mewn egni, isel ei gost ac sy’n ecogyfeillgar.


Mae gwyddonwyr o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda Choleg Prifysgol Cork yn Iwerddon i ymchwilio i’r modd y gellir gwneud gwell defnydd o slyri a’r dŵr gwastraff a ddaw o'r diwydiant llaeth.

Gwellaydd blas naturiol i alluogi cynnwys llai o halen mewn bwydydd

26 Chwefror 2020

Mae ymchwil gwyddonol wedi llwyddo i ddatblygu cynnyrch bwyd y gellir ei ddefnyddio i leihau’n sylweddol faint o halen sydd mewn prydau wedi eu pecynnu ymlaen llaw.

Lansio Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd yn Aberystwyth

28 Chwefror 2020

Cafodd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru ei lansio heddiw, ddydd Gwener 28 Chwefror 2020.


Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth Prifysgol Aberystwyth yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2021.