Gallai merlod brodorol sydd mewn perygl ym Mhrydain helpu cynefinoedd i wella- ac mae Brexit yn cynnig cyfle

15 Ebrill 2020

Ysgrifenna Dr Mariecia Fraser (Darllenydd mewn Ecoleg-Amaeth yr Ucheldir a Gwyddonydd Arweiniol yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeirian) yn The Conversation, am ferlod sydd wedi byw Mhrydain ers dros 4,000 o flynyddoedd ond sydd mewn perygl o farw allan

Ymchwil i gyflymu profion Covid-19 er lles gwledydd incwm isel

27 Ebrill 2020

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gweithio ar dechneg i wella’r broses profi am y Coronafeirws mewn gwledydd incwm isel.