Gallai newid yn yr hinsawdd ddryllio ffermydd defaid traddodiadol yng Nghymru

06 Mai 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Muhammad Naveed Arshad a Mariecia Frasor o IBERS yn trafod y problemau sy’n wynebu ffermwyr defaid oherwydd tywydd eithafol yr haf, a’r ffaith y bydd parhad gwres a sychder eithriadol yr hafau diweddar yn ei gwneud hi’n annhebygol i Gymru allu parhau i gefnogi ei 10 miliwn o ddefaid: