Gwyddonwyr yn helpu achub afalau a gellyg Cymreig hynafol

08 Ionawr 2020

Mae mathau o afalau a gellyg sydd mewn perygl wedi eu hachub ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol diolch i ‘amgueddfa fyw’ a blannwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Golau newydd yn lleihau ôl troed carbon tŷ gwydr arloesol sy’n bwydo’r byd

21 Ionawr 2020

Mae ôl troed carbon tŷ gwydr arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy’n cyfrannu at fridio cenhedlaeth newydd o blanhigion, wedi lleihau’n sylweddol wedi i oleuadau LED newydd gael eu gosod yn eu lle.

Gwyddonwyr yn profi fod arbrofion Mendel yn gywir

18 Ionawr 2020

Mae gwyddonwyr wedi amddiffyn dilysrwydd gwaith ymchwil Gregor Mendel, y genetegydd arloesol o’r 19eg ganrif.