Gwobr ‘seren y dyfodol’ i academydd o Aberystwyth am ei brosiect bwyd cynaliadwy

15 Hydref 2020

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth yn un o ‘ser y dyfodol’ ym maes bwyd cynaliadwy yn ôl UKRI, prif gorff cyllido ymchwil ac arloesedd y DU.

Darganfyddiad bioleg genom gan dîm rhyngwladol yn hwb i fio-ynni a thaclo newid hinsawdd

28 Hydref 2020

Bydd ffynonellau ynni biomas newydd yn cael eu datgloi diolch i ddilyniannu genom planhigyn arloesol gan dîm o wyddonwyr, gan gynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Prif Weinidog yn dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi er mwyn adeiladu economi gwyrddach

14 Hydref 2020

Bydd Prif Weinidog Cymru yn ymuno ag arbenigwyr bio-ymchwil a thechnoleg mewn prifysgolion a chynrychiolwyr diwydiant arloesol mewn digwyddiad rhithiol yfory (dydd Iau, 15fed Hydref) i nodi deng mlynedd o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd.

Adroddiad gwyddonol yn tynnu sylw at heriau cyrraedd targedau di-garbon net y DU ar gyfer da byw

02 Hydref 2020

Mae adroddiad annibynnol sy'n asesu dwysedd carbon holl systemau cynhyrchu da byw'r DU wedi nodi na all technolegau sydd ar gael ar hyn o bryd gyrraedd hyd yn oed hanner targed y diwydiant ar gyfer lleihau allyriadau carbon erbyn 2050.

Academyddion bwyd praffaf i gael eu hyfforddi yn Aberystwyth wedi llwyddiant grant

16 Hydref 2020

Bydd bwyd mwy fforddiadwy a chynaliadwy ar y fwydlen diolch i grant mawr i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr systemau bwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.