Datgloi cyfrinach atal mewnfridio mewn planhigion a thaflu goleuni ar Darwin

16 Awst 2023

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi helpu i adnabod y genynnau sy’n atal planhigion rhag bridio â glaswelltau sy’n perthyn yn agos, gan gynnig cyfle i ddatblygu mathau gwell o reis, ŷd, siwgr a gwenith.

Gwyddonwyr yn croesawu Strategaeth Biomas y DG

10 Awst 2023

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi croesawu Strategaeth Biomas Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol fel carreg filltir bwysig ar y llwybr tuag at economi sero net.

Lleisiau’r Pridd - perfformiad 24-awr gan Miranda Whall

02 Awst 2023

Bydd Miranda Whall, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn artist, yn 'rhoi llais i'r pridd' yn rhan o brosiect arloesol sy'n dangos sut y gall celf godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd.


Mewn perfformiad 24 awr yn ystod penwythnos 12-13 Awst, bydd Miranda yn ffrydio'n fyw o ffos fry ym mynyddoedd yr Elenydd.

Hwb hanner miliwn i ymchwil cnydau deallusrwydd artiffisial yn Aberystwyth

22 Mehefin 2023

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb o hanner miliwn o bunnau gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ar gyfer ymchwil i swyddogaeth deallusrwydd artiffisial mewn bridio cnydau.  


Mae’r prosiect, sy’n cael ei arwain gan wyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, yn edrych ar sut mae’r dechnoleg yn gallu dethol y mathau gorau o fiscanthus i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Prosiect ymchwil ar brotein pys gwerth £1 filiwn am leihau mewnforion soia

31 Mai 2023

Bydd prosiect newydd gwerth £1 filiwn yn ymchwilio i fathau newydd o bys i leihau dibyniaeth y Deyrnas Gyfunol ar fewnforion soia, cyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 1 Mehefin).

Mae’r prosiect ‘Protein Pys’, sy’n cynnwys academyddion o Brifysgol Aberystwyth, yn cael ei arwain gan yr arbenigwyr a bridwyr hadau glaswellt a phorthiant, Germinal.

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

30 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â rhwydwaith ffermio cynaliadwy y Deyrnas Gyfunol o ganolfannau arloesi a ffermydd arddangos sy’n arwain y byd.

Hwb o £9.8 miliwn ar gyfer ymchwil cnydau IBERS yn Aberystwyth

26 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb ariannol o £9.8 miliwn ar gyfer eu gwaith ar gnydau gwydn.

More News