Penodi academydd Aberystwyth yn gadeirydd grŵp dileu TB y llywodraeth

12 Gorffennaf 2022

Mae’r Athro Glyn Hewinson o Brifysgol Aberystwyth wedi ei benodi’n gadeirydd Grŵp Cynghori Technegol newydd ar Dwbercwlosis (TB) gwartheg Llywodraeth Cymru.

Prifysgol Aberystwyth ar Faes y Sioe Fawr

07 Gorffennaf 2022

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn arwain nifer o drafodaethau ar ddyfodol amaeth yn y Sioe Fawr, o gyrraedd targedau sero net, i daclo TB mewn gwartheg ac adeiladu cymunedau gwledig cynaliadwy.

Academyddion dileu TB yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth

30 Mehefin 2022

Daeth gwyddonwyr blaenllaw ynghyd yn Aberystwyth heddiw (ddydd Iau 30 Mehefin) i drafod y datblygiadau diweddaraf yn y frwydr yn erbyn twbercwlosis (TB).


Fe ddenodd y gynhadledd, a gynhaliwyd gan Ganolfan Ragoriaeth TB Gwartheg Prifysgol Aberystwyth, dros 100 o wyddonwyr o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol.

Hwb i ymchwil i glefydau trofannol wrth i "arweinydd y dyfodol" ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

15 Mehefin 2022

Mae astudiaeth fyd-arweiniol o glefydau trofannol sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael hwb sylweddol wrth i wyddonydd o fri rhyngwladol ymuno o Sefydliad Sanger Wellcome, Caergrawnt.

Sut i wneud eich lawnt yn gyfeillgar i fywyd gwyllt trwy gydol y flwyddyn – awgrymiadau gan ecolegyddst

02 Mehefin 2022

Mewn erthygl yn The Conversation mae’r Athro Gareth Griffith o IBERS yn trafod ei awgrymiadau ar gyfer annog bywyd gwyllt ar eich lawnt.

Anrhydedd frenhinol i academydd blaenllaw Prifysgol Aberystwyth

02 Mehefin 2022

Mae’r Athro Glyn Hewinson CCDdC wedi’i urddo’n Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa’n dathlu gyda digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio

26 Ebrill 2022

Rhwydwaith SHARE – Trefnodd Supergen Bioenergy Hub ddigwyddiad rhwydweithio i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth fis diwethaf.