Prosiect ymchwil ar brotein pys gwerth £1 filiwn am leihau mewnforion soia

31 Mai 2023

Bydd prosiect newydd gwerth £1 filiwn yn ymchwilio i fathau newydd o bys i leihau dibyniaeth y Deyrnas Gyfunol ar fewnforion soia, cyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 1 Mehefin).

Mae’r prosiect ‘Protein Pys’, sy’n cynnwys academyddion o Brifysgol Aberystwyth, yn cael ei arwain gan yr arbenigwyr a bridwyr hadau glaswellt a phorthiant, Germinal.

IBERS yn dod yn ganolfan ragoriaeth ymchwil ffermio cynaliadwy

30 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth yn ymuno â rhwydwaith ffermio cynaliadwy y Deyrnas Gyfunol o ganolfannau arloesi a ffermydd arddangos sy’n arwain y byd.

Hwb o £9.8 miliwn ar gyfer ymchwil cnydau IBERS yn Aberystwyth

26 Mai 2023

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb ariannol o £9.8 miliwn ar gyfer eu gwaith ar gnydau gwydn.

Prosiect adfer tir mawn i daclo newid hinsawdd yn dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth

27 Mawrth 2023

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cychwyn ar brosiect i adfer tir mawn fel rhan o ymdrech i dynnu nwyon tŷ gwydr o’r atmosffer.

Cadeirydd Newydd Genomeg Cnydau ym Mhrifysgol Aberystwyth

24 Mawrth 2023

Mae’r Athro Gancho Slavov wedi’i benodi’n Gadeirydd Genomeg Cnydau Germinal yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

More News