Ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa’n dathlu gyda digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio

26 Ebrill 2022

Rhwydwaith SHARE – Trefnodd Supergen Bioenergy Hub ddigwyddiad rhwydweithio i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth fis diwethaf.

Prifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg i atal gor-bysgota octopysau

06 Rhagfyr 2021

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn datblygu technoleg newydd i atal gor-bysgota octopysau a chreaduriaid eraill y môr.

Tywysog Cymru yn agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd Prifysgol Aberystwyth

10 Rhagfyr 2021

Mae Tywysog Cymru wedi agor Ysgol Gwyddor Filfeddygol Prifysgol Aberystwyth yn swyddogol heddiw (10 Rhagfyr).

Partneriaeth cadwyn gyflenwi i yrru cynnydd tuag at sero net ar ffermydd

15 Rhagfyr 2021

Mae menter ymchwil newydd wedi ei lansio er mwyn cynorthwyo ffermwyr glaswelltir i gyflawni allyriadau carbon sero net erbyn 2040.

Cyllid newydd i hybu ymchwil i glefydau marwol

19 Ionawr 2022

Mae haint parasitig sy’n effeithio ar filiynau o bobl ledled y byd i gael ei dargedu gan raglen ymchwil gwerth £2.5 miliwn i ddarganfod cyffuriau sy’n cynnwys academyddion o Brifysgol Aberystwyth.