Llys y Brifysgol

Swyddogaeth y Llys

Diffinir swyddogaeth y Llys fel a ganlyn yng nghymal XIV y Siarter:

Bydd Llys i’r Brifysgol. Rôl y Llys fydd darparu fforwm cyhoeddus ar gyfer cyfathrebu ac ar gyfer trafod gweithgareddau’r Brifysgol. Bydd aelodaeth a swyddogaethau’r Llys fel y’u darperir drwy Ordinhad.

Mae Ordinhad yn amlinellu cyfansoddiad y Llys.

Aelodaeth y Llys

 

Cyfarfod 2022

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Llys dyn Sinema Ganolfan y Celfyddydau ar ddydd Iau, 12 Mai 2022, am 2:00yp.

Bydd trefn y cyfarfod fel a ganlyn:

  1. Anerchiad agoriadol gan y Canghellor, Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd.
  2. Adroddiad ar waith y Brifysgol gan Gadeirydd y Cyngor, Dr Emyr Roberts.
  3. Anerchiad gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, ar ddatblygiadau yn y Brifysgol yn ystod 2021.
  4. Cyflwyniad gan Dr Jenny Mathers “Rhyfel Rwsia yn yr Wcrain: Yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn"

Yn unol â’r arfer yn y blynyddoedd cynt, bydd cyfle i aelodau’r Llys holi cwestiynau ar ddiwedd pob un o’r eitemau uchod.

 

 

Gwahoddir staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i fynychu cyfarfod blynyddol y Llys, a gynhelir ar ddydd Iau, 12 Mai 2022. Er mwyn cadw eich lle, mewn gofnodwch (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA) ac yna dewiswch y cyfarfod yr hoffech ei fynychu. Mae cadw eich lle yn hanfodol gan mai nifer penodol o lefydd sydd ar gael.

Mewngofnodi