Llys y Brifysgol

Swyddogaeth y Llys

Diffinir swyddogaeth y Llys fel a ganlyn yng nghymal XIV y Siarter:

Bydd Llys i’r Brifysgol. Rôl y Llys fydd darparu fforwm cyhoeddus ar gyfer cyfathrebu ac ar gyfer trafod gweithgareddau’r Brifysgol. Bydd aelodaeth a swyddogaethau’r Llys fel y’u darperir drwy Ordinhad.

Mae Ordinhad yn amlinellu cyfansoddiad y Llys.

Aelodaeth y Llys

 

Cyfarfod 2021

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Llys dros Zoom ar ddydd Gwener, 19 Mawrth 2021, am 1:30yp.

Bydd trefn y cyfarfod fel a ganlyn:

1. Anerchiad agoriadol gan y Canghellor, Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd.
2. Adroddiad ar waith y Brifysgol gan Gadeirydd y Cyngor, Dr Emyr Roberts.
3. Anerchiad gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, ar ddatblygiadau yn y Brifysgol yn ystod 2020.
4. Trafodaeth banel ar gyfraniad y Brifysgol i’r rhanbarth.

Yn unol â’r arfer yn y blynyddoedd cynt, bydd cyfle i aelodau’r Llys holi cwestiynau ar ddiwedd pob un o’r eitemau uchod.

Os hoffech chi ymuno â’r cyfarfod, dylech ddanfon neges e-bost at ysgrifennydd@aber.ac.uk