Adran Llywodraethu

Sefydlwyd Adran Lywodraethu Prifysgol Aberystwyth yn 2018 i:

  • Sicrhau bod strwythurau llywodraethu’r sefydliad – gan gynnwys y Cyngor, y Senedd, Gweithrediaeth y Brifysgol, a’u his-bwyllgorau neu grwpiau gweithredol – yn effeithiol ac yn cydymffurfio â gofynion ein dogfennau llywodraethu a gofynion allanol, tra eu bod ar yr un pryd yn ddigon hyblyg i alluogi gwneud penderfyniadau allweddol ar yr adeg iawn i gyflawni amcanion strategol y sefydliad; a
  • Cefnogi cydymffurfiaeth sefydliadol â dyletswyddau cyfreithiol a statudol, yn enwedig o ran llywodraethiant gwybodaeth.

 Staff
Adran Llywodraethiant

Enw

Swydd

Helen Davies

Swyddog Llywodraethu

Gwawr Taylor

Ysgrifennydd y Brifysgol

Staff
Llywodraethu Gwybodaeth

Julie Archer

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth

Catrin Griffiths

Swyddog Llywodraethu Gwybodeth

Beckie Sweeney

Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

 

Cysylltiadau

Fel Clerc y Cyngor, mae Ysgrifennydd y Brifysgol hefyd yn derbyn gohebiaeth ar ran aelodau annibynnol ac yn trafod â hwy i drefnu unrhyw ymateb.

Gellir cysylltu gydag Ysgrifennydd y Brifysgol, yn y cyfeiriad isod:


Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Aberystwyth
Y Ganolfan Ddelweddu
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3BF

ysgrifennydd@aber.ac.uk

01970 622048

 

Am adalw neu adneuo ffeiliau, os gwelwch yn dda cysylltwch â records@aber.ac.uk

Am ymholiadau yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch â llywodraethugwyb@aber.ac.uk

Am ymholiadau yn ymwneud â chasgliadau archifol y Brifysgol, os gwelwch yn dda cysylltwch â archives@aber.ac.uk