Dathlu 150

Hen Goleg

Canrif a hanner o dreftadaeth academaidd

Yn 2022, bydd 150 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers sefydlu Prifysgol Aberystwyth - prifysgol gyntaf Cymru - ym 1872.

Bydd y Brifysgol, a'i myfyrwyr a'i staff, yn ymuno a’n cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr, a’n cyfeillion a phartneriaid yng Nghymru ac ym mhob cwr o'r byd i ddathlu ein cyfraniad unigryw a'n treftadaeth academaidd.  Mae'r pen blwydd arbennig hwn yn gyfle i ddiolch i bawb a fu'n rhan o hanes Prifysgol Aberystwyth, ac i edrych ymlaen wrth i ni barhau i ymestyn ein dylanwad a'n heffaith ledled y byd.

Mae'r Hen Goleg hanesyddol (yn y llun uchod) yn rhan hanfodol o stori Prifysgol Aberystwyth. Bydd ein cynlluniau uchelgeisiol i ddiogelu ac adfywio'r Hen Goleg yn cyd-fynd â'r dathliad carreg filltir hwn. Gallwch ddysgu mwy am gynlluniau prosiect yr Hen Goleg a sut y gallwch gyfrannu yma.

Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu a choffáu. Estynnwn wahoddiad twymgalon i'n rhwydwaith byd-eang o gyn-fyfyrwyr, ein partneriaid ledled y byd, ac i'n cymuned ardderchog yma ar arfordir gorllewin Cymru, i ymuno â ni.