Dyddiadau'r Tymor

Dyddiadau'r tymor ar gyfer sesiwn 2022 / 2023

Sesiwn 2022/23

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Cynlluniau TAR a BSc Nyrsio yn dechrau Llun 05/09/22 - Sadwrn 17/12/2022 (15 wythnos) neu ddiwedd y tymor ysgol (ymarfer dysgu)
Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth Llun 19/09/2022 - Sadwrn 17/12/2022 (13 wythnos)
Tymor yr Hydref

Llun 26/09/2022 – Sadwrn 17/12/2022 (12 wythnos)

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru Llun 26/09/2022 – Gwener 30/09/2022 (1 wythnos)
Dysgu Semester 1 Llun 03/10/2022 – Sadwrn 17/12/2022 (11 wythnos)
Gwyliau’r Nadolig* Llun 19/12/2022 – Sadwrn 07/01/2023 (3 wythnos)
Tymor y Gwanwyn Llun 09/01/2023 – Sadwrn 25/03/2023 (11 wythnos)
Arholiadau Semester 1 Mercher 11/01/2023 – Mercher 25/01/2023 (2 wythnos)
Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2 Iau 26/01/2023 – Sadwrn 28/01/2023 (3 diwrnod)
Dysgu Semester 2 Llun 30/01/2023 – Sadwrn 25/03/2023 (8 wythnos)
Gwyliau’r Pasg* Llun 27/03/2023 – Sadwrn 15/04/2023 (3 wythnos)
Tymor yr Haf Llun 17/04/2023 – Sadwrn 03/06/2023 (7 wythnos)
Dysgu Semseter 2 Llun 17/04/2023 - Sadwrn 06/05/2023 (3 wythnos)
Wythnos Darllen/Adolygu Mawrth 09/05/2023 – Sadwrn 13/05/2023 (5 diwrnod)
Arholiadau Semester 2 Llun 15/05/2023 - Sadwrn 03/06/2023 (3 wythnos)
Graddio Mawrth 18/07/2023 - Gwener 21/07/2023 Sioe Brenhinol 24-28 Gorffennaf 2023
Arholiadau Atodol Llun 14/08/2023 – Iau 24/08/2023

NODIADAU

 1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
 2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
 3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
 4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
 5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.

KRB 06/09/2021

Dyddiadau'r tymor ar gyfer sesiwn 2023 / 2024

Dyddiadau sesiwn 2023 / 2024

Dylid darllen y Dyddiadau Tymor ochr yn ochr â gofynion preswyl y Brifysgol i fyfyrwyr amser llawn, a welir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Cynlluniau TAR a BSc Nyrsio yn dechrau ar –

Dydd Llun 04/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (15 wythnos) neu ddiwedd y tymor ysgol (ymarfer dysgu)

 

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth 

Dydd Llun 18/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (13 wythnos)

Tymor yr Hydref [1]

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (12 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig 2

Dydd Llun 18/12/2023 - Dydd Sadwrn 06/01/2024 (3 wythnos)

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 08/01/2024 - Dydd Sadwrn 23/03/2024 (11 wythnos)

Gwyliau’r Pasg 2

Dydd Llun 25/03/2024 - Dydd Sadwrn 13/04/2024 (3 wythnos)

Tymor y Pasg

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024 (7 wythnos)

SEMESTER 1

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 22/09/2023 - Dydd Sul 24/09/2023

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru 3

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 30/09/2023 (1 wythnos)

Addysgu Semester 1

Dydd Llun 02/10/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (11 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Llun 08/01/2024 - Dydd Sadwrn 27/01/2024 (3 wythnos)

SEMESTER 2

Addysgu Semester 2 (Bloc 1)

Dydd Llun 29/01/2024 - Dydd Sadwrn 23/03/2024 (8 wythnos)

Addysgu Semester 2 (Bloc 2)

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 04/05/2024 (3 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Mawrth 07/05/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024 (4 wythnos) DS Gŵyl y Banc ddydd Llun 06/05/2024

                                                                                                Yr Haf 4 a 5

Wythnos y Graddio (i'w chadarnhau)

Yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 15/07/2024 (Y Sioe Amaethyddol i'w chadarnhau)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 12/08/2024 - dydd Gwener 23/08/2024

NODIADAU

 1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
 2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
 3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
 4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
 5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.

KRB 06/09/2021

Dyddiadau'r Tymor ar gyfer sesiwn 2024 / 2025

Dyddiadau sesiwn 2024 / 2025

Dylid darllen y Dyddiadau Tymor ochr yn ochr â gofynion preswyl y Brifysgol i fyfyrwyr amser llawn, a welir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Cynlluniau TAR a Nyrsio yn dechrau ar –

Dydd Llun 02/09/2024 - I’w gadarnhau

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth 

Dydd Llun 16/09/2024 - I'w gadarnhau

Tymor yr Hydref [1]

Dydd Llun 23/09/2024 - Dydd Sadwrn 14/12/2024 (12 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig 2

Dydd Llun 16/12/2024 - Dydd Sadwrn 04/01/2025 (3 wythnos)

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 06/01/2025 - Dydd Sadwrn 05/04/2025 (13 wythnos)

Gwyliau’r Pasg 2

Dydd Llun 07/04/2025 - Dydd Sadwrn 26/04/2025 (3 wythnos)

Tymor y Pasg

Dydd Llun 28/04/2025 - Dydd Sadwrn 31/05/2025 (5 wythnos)

*Dydd Llun 05/05/2025 – Gŵyl y Banc mis Mai

SEMESTER 1

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 20/09/2024 - Dydd Sul 22/09/2024

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru 3

Dydd Llun 23/09/2024 - Dydd Sadwrn 28/09/2024 (1 wythnos)

Addysgu Semester 1

Dydd Llun 30/09/2024 - Dydd Sadwrn 14/12/2024 (11 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester 1 (gan gynnwys cyfnod adolygiad)

Dydd Llun 06/01/2025 - Dydd Sadwrn 25/01/2025 (3 wythnos)

 

 

 

                                                                                                 

SEMESTER 2

 

Addysgu Semester 2

Dydd Llun 27/01/2025 - Dydd Sadwrn 05/04/2025 (10 wythnos)

Dydd Llun 28/04/2025 – Dydd Sadwrn 03/05/2025

(1 wythnos)

Wythnos Adologiad

Dydd Llun 05/05/2025 - Dydd Sadwrn 10/05/2025 (1 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Llun 12/05/2025 - Dydd Sadwrn 31/05/2025 (3 wythnos)

                                                                                                Yr Haf 4 a 5

Wythnos y Graddio (i'w chadarnhau)

Yr wythnos yn dechrau Ddydd Llun 14/07/2025 (Y Sioe Amaethyddol i'w chadarnhau)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 11/08/2025 - Dydd Iau 21/08/2025

 

NODIADAU

 1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
 2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
 3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
 4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
 5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.