Cyllid a Chaffael

Cyfrifon Ariannol

Mae’r Brifysgol yn cynhyrchu datganiadau ariannol wedi eu harchwilio ar gyfer pob blwyddyn academaidd (01 Awst tan 31 Gorffennaf). Maent ar gael isod:

Cyfrifon Ariannol 2021/2022 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2020/2021 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2019/2020 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2018/2019 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2017/2018 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2016/2017 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2015/2016 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2014/2015 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2013/2014 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2012/2013 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2011/2012 (pdf)

Cyfrifon Ariannol 2010/2011 (pdf)

 

Datganiad ar Gaethwasiaeth Fodern

Yn unol â gofynion Deddf Caethwasiaeth Modern (2015), mae’r Brifysgol yn cyhoeddi datganiadau caethwasiaeth a masnachu pobl:

Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31/07/2022

Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31/07/2021

Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31/07/2020

Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31/07/2019

Ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31/07/2018

 

Adrodd Tryloyw ar Incwm a Gwariant

Mae’r Brifysgol yn cael ei hariannu drwy ystod eang o ffynonellau. Mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio’r arian a dderbyniwn yn cael ei hategu hefyd gan ymrwymiad i gynnig gwerth am arian a buddsoddi mewn datblygiadau fydd o fudd i’n myfyrwyr. Mae’r Adroddiadau Tryloyw canlynol ar Incwm a Gwariant wedi cael eu cyhoeddi:

Ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31/07/2022

Ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31/07/2019