Taliadau Cyflog

Datganiadau Polisi Cyflogau Blynyddol

Er mwyn cydymffurfio â ‘Tryloywder cydnabyddiaeth ariannol uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru’ Llywodraeth Cymru (Rhagfyr 2015), ers 2018 mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi datganiadau polisi cyflogau blynyddol mewn perthynas â'r flwyddyn ariannol flaenorol.

Mae blwyddyn ariannol y Brifysgol yn rhedeg rhwng 01 Awst a 31 Gorffennaf.

Datganiad Polisi Cyflogau Blynyddol am 2021-22

Datganiad Polisi Cyflogau Blynyddol am 2020 - 2021

Datganiad Polisi Cyflogau Blynyddol am 2019 - 2020

Datganiad Polisi Cyflogau Blynyddol am 2018-19

Datganiad Polisi Cyflogau Blynyddol am 2017-18

 

Fframwaith Cydnabyddiaeth Uwch Staff

Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo Fframwaith sy’n amlinellu sut mae’r sefydliad yn delio gyda chyflogau uwch staff.

Fframwaith Cydnabyddiaeth Staff Uwch

 

Datganiadau Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff

Er mwyn cydymffurfio â ‘Chod Ymarfer Cydnabyddiaeth Uwch Staff mewn Addysg Uwch’ y Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgol (Mehefin 2018), ers 2018 mae’r Brifysgol wedi cyhoeddi datganiad blynyddol ar gydnabyddiaeth uwch staff mewn perthynas â'r flwyddyn ariannol flaenorol.

Mae blwyddyn ariannol y Brifysgol yn rhedeg rhwng 01 Awst a 31 Gorffennaf.

Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22

Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21

Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20

Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19

Datganiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth Uwch Staff ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18