Senedd

Y Senedd yw “awdurdod academaidd y Brifysgol a bydd yn gyfrifol i’r Cyngor am swyddogaethau academaidd y Brifysgol mewn addysgu ac ymchwil ac am reoli buddiannau academaidd y myfyrwyr”.  Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Senedd.

Aelodaeth y Senedd

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022 - 2023, mae aelodaeth y Senedd fel a ganlyn.

AELODAU EX-OFFICIO

Cadeirydd

Yr Athro Elizabeth T Treasure

Dirprwy Is-Gangellorion

Yr Athro Neil Glasser (hyd at 31.07.2025)
Dr Anwen Jones (hyd at 31.07.2025)
Yr Athro Qiang Shen (hyd at 31.07.2025)
Yr Athro Colin McInnes (hyd at 30.09.2023)
Yr Athro Tim Woods (hyd at 31.07.2025)

Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystywth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Lle Gwag

Pennaeth yr Ysgol Graddedig

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

AELODAU ETHOLEDIG

Cynrychiolydd Adrannau Academaidd

Yr Athro Robert Meyrick, Celf
Yr Athro Hazel Davey, Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Yr Athro Iain Donnison, Gwyddorai Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Dr Thomas Jansen, Cyfrifiadureg
Mr Prysor Davies, Addysg
Dr Alex Mangold, Ieithoedd Modern
Dr Sarah Davies, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Yr Athro Phillipp Schofield, Hanes a Hanes Cymru
Dr Aloysius Igboekwu, Busnes
Dr Patrick Finney, Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
Dr Sarah Wydall, Y Gyfraith a Throseddeg
Dr Gwion Evans, Mathemateg
Dr Heather Norris, Seicoleg
Dr Ffion Jones, Theatr, Ffilm a Theledu
Dr Cathryn Charnell-White, Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Yr Athro Eleri Pryse, Ffiseg
Dr Louise Marshall, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Dr Sarah Higgins, Astudiaethau Gwybodaeth
Mr John Morgan, Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol

Aelodau Myfyrwyr

Ash Sturrock, Llywydd yr Undeb
Dafi Jones, Llywydd UMCA
Elizabeth Manners, Swyddog Materion Academaidd

Cynrychiolwyr An-Academaidd

Mr David Moyle, Cofrestrfa Academaidd
Dr Rebecca Edwards, Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd

 

Llawlyfr

I gynorthwyo aelodau gyda’u gwaith ar Senedd Prifysgol Aberystwyth, mae Ysgrifennydd y Brifysgol wedi cynhyrchu llawlyfr sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig o nifer o ffynonellau. Caiff y ddogfen hon ei diweddaru yn ôl yr angen, gyda’r fersiwn diweddaraf ar gael ar y wefan hon.

Llawlyfr Aelodau'r Senedd

Cofnodion

Cyhoeddir cofnodion pob cyfarfod o’r Senedd yma unwaith ag y byddant wedi cael eu cymeradwyo, fel arfer yn y cyfarfod nesaf o’r Senedd.

Cyfarfodydd 2021/2022

22 Mehefin 2022 Agenda Cofnodion
23 Mawrth 2022 Agenda Cofnodion
12 Ionawr 2022 (Cyfarfod Arbennig) Agenda Cofnodion
17 Tachwedd 2021 Agenda Cofnodion
22 Medi 2021 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2020/2021

23 Mehefin 2021 Agenda Cofnodion
10 Mawrth 2021 Agenda Cofnodion
05 Chwefror 2021 (Senedd Arbennig) Agenda Cofnodion
18 Tachwedd 2020 Agenda Cofnodion
30 Medi 2020 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2019/2020

24 Mehefin 2020 Agenda Cofnodion
01 Ebrill 2020 Agenda Cofnodion
13 Tachwedd 2019 Agenda Cofnodion
02 Hydref 2019 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2018/2019

12 Mehefin 2019 Agenda Cofnodion
20 Mai 2019 Agenda Cofnodion
27 Mawrth 2019 Agenda Cofnodion
14 Tachwedd 2018 Agenda Cofnodion
10 Hydref 2018 Agenda Cofnodion

Cyfarfodydd 2017/2018

20 Mehefin 2018 Agenda Cofnodion
08 Ebrill 2018 Agenda Cofnodion
07 Mawrth 2018 Agenda Cofnodion
15 Tachwedd 2017 Agenda Cofnodion
20 Medi 2017 Agenda Cofnodion