Is-Bwyllgorau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o bwyllgorau sy’n ystyried materion ar ran y cyrff llywodraethol, Mae rhai ohonynt yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyngor, eraill yn uniongyrchol i’r Senedd, a’r gweddill yn adrodd i’r Cyngor a’r Senedd ar y cyd.

Mae’r Strwythur Pwyllgorau ganlynol yn darlunio strwythur pwyllgorau Prifysgol Aberystwyth ac yn egluro’r berthynas rhwng pob haen:

Siart (Adrodd) Pwyllgorau Llywodraethu

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch pob un o’r pwyllgorau hyn – gan gynnwys yr aelodaeth a’r cylchoedd gorchwyl – drwy ddilyn y dolenni perthnasol.

Is-bwyllgorau’r Cyngor

Y Pwyllgor Archwilio Risg a Sicrwydd
Y Pwyllgor Llywodraethu a Chydymffurfio
Pwyllgor Enwebiadau
Y Pwyllgor Buddsoddiadau
Y Pwyllgor Diswyddo
Y Pwyllgor Taliadau
Y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad

Gweithgorau Cyngor

Gweithgor Cynllun Ffioedd a Mynediad


Is-bwyllgorau’r Senedd
Bwrdd Academaidd
Bwrdd Arholi'r Senedd
Bwrdd Darpariaeth Gydweithredol
Bwrdd Recriwtio a Marchnata
Pwyllgor Ymchwil
Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol

Grwpiau Gweithredol
Grŵp Ffioedd ac Ysgolriaethau
Grŵp Gweithredol Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd
Grŵp Dyfarniadau er Anrhydedd
Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth
Grŵp Gorychwylio Prevent
Pwyllgor Llywio Cyfymffurfio â'r UKVI
Grŵp Ymgynghorol Tiroedd y Brifysgol
Grwp Gweithredol y Gymraeg